Řešení spotřebitelských sporů

Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů § 14 zákona o ochraně spotřebitele

Společnost NN Investment Partners C. R. , a.s. se sídlem Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 251 02 869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4519, tímto dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z Komisionářské smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry vydávanými fondy kolektivního investování je Finanční arbitr se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, Česká republika, telefonní číslo: (+420) 257 042 070, email: arbitr@finarbitr.cz, ID datové schránky qr9ab9x, internetová adresa www.finarbitr.cz.