Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 10.12.2018 276,14 EUR -0,92 -3,35 13,88 -3,21
NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) LU0119195450 5 10.12.2018 802,99 EUR -4,58 -4,05 36,68 -3,69
NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) LU0119195708 5 10.12.2018 2523,36 EUR -4,58 -5,09 26,45 -3,69
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) LU0121216526 5 10.12.2018 699,91 EUR -4,64 -4,81 31,33 -4,41
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) LU0119197159 4 10.12.2018 681,43 EUR -3,33 -7,36 17,49 -6,77
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) LU0119197233 4 10.12.2018 2190,35 EUR -3,33 -7,64 10,18 -6,78
NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) LU0119195963 4 10.12.2018 1431,14 EUR -2,89 -3,71 26,02 -3,10

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) LU0332192458 6 10.12.2018 1010,80 EUR -9,97 -15,10 32,64 -14,53
NN (L) Communication Services X Cap (EUR) LU0332194314 5 10.12.2018 1573,47 EUR -0,05 -3,91 14,71 -2,53
NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) LU0095527585 6 10.12.2018 139,26 EUR -6,74 -16,80 16,91 -15,94
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 10.12.2018 55,79 EUR -0,96 -1,66 2,65 -3,56
NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) LU0127786860 6 10.12.2018 443,20 EUR -7,29 -15,13 18,37 -13,72
NN (L) European Equity P Cap (EUR) LU0082087510 5 10.12.2018 56,07 EUR -7,70 -12,29 21,36 -12,53
NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) LU0205352882 5 10.12.2018 336,23 EUR -7,37 -13,28 2,93 -12,75
NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 5 10.12.2018 296,87 EUR -7,53 -11,91 n/a -11,47
NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) LU0546912469 5 10.12.2018 609,99 EUR -4,72 -6,72 26,57 -6,68
NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) LU0146257711 5 10.12.2018 419,85 EUR -5,81 -6,27 34,65 -5,07
NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) LU0250183208 5 10.12.2018 1359,30 EUR 0,49 2,24 36,33 3,52
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 5 10.12.2018 306,32 EUR -5,03 -2,73 47,91 -2,24
NN (L) Health Care P Cap (EUR) LU0341736568 6 10.12.2018 794,12 EUR -1,77 12,51 92,35 14,61
NN (L) Industrials X Cap (EUR) LU0152718507 5 10.12.2018 539,17 EUR -6,25 -9,81 24,42 -9,70
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 5 10.12.2018 342,99 EUR -1,61 4,13 n/a 1,98
NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) LU0121202492 5 10.12.2018 740,89 EUR -5,49 -4,65 18,84 -4,95

NN Fondy dluhopisové a peněžního trhu

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.). Podílové fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) LU0546917773 3 10.12.2018 542,00 EUR 0,97 -2,36 11,67 -1,37
NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 2 10.12.2018 172,63 EUR 0,51 -0,48 3,83 0,28
NN (L) European High Yield P Cap (EUR) LU0529381476 3 10.12.2018 386,19 EUR -3,86 -5,06 9,31 -5,04
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 10.12.2018 262,68 EUR -2,05 -4,76 2,62 -4,88
NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) LU0546921023 4 10.12.2018 854,33 EUR 1,42 -2,49 12,37 -2,17
NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) LU0546918664 3 10.12.2018 507,41 EUR -2,30 -3,86 6,83 -3,92
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 10.12.2018 54,45 EUR 0,33 -0,93 12,34 -0,44

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)