Středoevropské strategie

CEE Strategie

Proč investovat do regionu

Současné prostředí akciových trhů vyvolává otázku, ve kterém regionu hledat atraktivně oceněné akciové tituly s potenciálem dalšího růstu. Pod svícnem bývá největší tma, a tak jeden takový máme přímo před sebou. Jedná se o trhy střední a východní Evropy (CEE), Českou republiku nevyjímaje.

Výhody středoevropského regionu

 • růst HDP je zde tažen domácí poptávkou,
 • rostou maloobchodní tržby,
 • ekonomický růst regionu je ve srovnání s eurozónou vyšší,
 • z EU proudí do regionu miliardy eur v investicích a dotacích,
 • razantní růst mezd a spotřeby tlačí nahoru inflaci.

Akciové středoevropské fondy

Trhy střední Evropy, jakými jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko a Rumunsko, nabízí potenciál ekonomického růstu. Rekordně nízká nezaměstnanost vyvolává v regionu tlak na růst mezd. Vyšší příjmy umožňují domácnostem více utrácet. Firmy tak prosperují, protože mají odbyt pro své produkty. Dividendový výnos akcií v tomto regionu navíc patří mezi nejvyšší na světě. Od založení společnosti NN Investment Partners v České republice v roce 1997 se vybudoval specializovaný investiční tým zaměřený na akciové investice v regionu střední a východní Evropy. Pražská kancelář tak poskytuje expertízu v této oblasti pro skupinu NN.

NN (L) International Central European Equity

Středoevropský akciový fond

CEE Strategie

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna CZK
ISIN LU0082087353
Datum založení 27. 10. 1997
Strategie Akcie střední a východní Evropy (CEE)
Srovnávací index 45 % Warsaw (WIG30), 35 % Prague (PX), 10 % Budapest (BUX), 10 % Bucharest (BET)
Poplatek za správu 2,00 %
Stupeň rizika 5 (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Středoevropský akciový fond NN (L) International Central European Equity investuje do akcií firem, které působí napříč všemi trhy regionu střední a východní Evropy bez ohledu na to, kde jsou jejich akcie listovány. Zároveň se jedná o akcie firem, které český investor dobře zná. Přibližně 35 % majetku fondu je investováno do akcií na pražské burze, 45 % na burze v Polsku a 10 % pak v Maďarsku a Rumunsku. Struktura portfolia fondu reflektuje potenciál ekonomického růstu jednotlivých trhů v regionu. Fond se chlubí dlouhou historií, založen byl už v roce 1997 (dříve pod názvem NN (L) International Czech Equity). Jde tak o jeden z největších a nejstarších akciových fondů zaměřených na region střední a východní Evropy.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Co byste měli vědět o středoevropském akciovém fondu?

Video můžete přehrát pod tímto odkazem

Hlavní výhody investování do fondu

 1. Atraktivní ocenění a vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
 2. Participace na vyšším ekonomickém růstu v porovnání se západní Evropou.
 3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

NN (L) International Romanian Equity

Rumunský akciový fond

CEE Strategie

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna EUR
ISIN LU1280298693
Datum založení 8. 3. 2016
Strategie Akcie střední a východní Evropy (CEE)
Srovnávací index 60 % Bucharest (BET-XT), 25 % Warsaw, (WIG30), 5 % Budapest (BUX), 10 % Prague (PX)
Poplatek za správu 2,00 %
Stupeň rizika 5 (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Rumunský akciový fond se zaměřuje na akciové tituly obchodované na rumunské burze, do kterých investuje přes polovinu svého majetku. Zbývající část portfolia fond umisťuje do akcií obchodovaných na burzách v Polsku, Maďarsku a České republice a okrajově také v dalších zemích střední a východní Evropy. Fond byl založen již v roce 2008 a patří mezi největší akciové fondy na rumunském trhu. Pro investory v České republice a na Slovensku je k dispozici eurová třída fondu.

Dokumenty ke stažení

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Hlavní výhody investování do fondu

 1. Atraktivní ocenění a vysoký dividendový výnos středoevropských akcií.
 2. Rozvíjející se trh s potenciálem růstu.
 3. Dlouhá historie fondu již od roku 2008 (RON třída).

Konzervativní středoevropské fondy

Český dluhopisový trh prošel v posledních letech složitým vývojem, základní mezibankovní úrokové sazby byly léta blízko nule. Současné prostředí představuje návrat k normálu. Domácí dluhopisy se tak začínají znovu těšit pozornosti investorů a opět se stávají základním stavebním kamenem korunového portfolia. Investiční tým zaměřující se na konzervativní strategie v regionu střední a východní Evropy působí v pražské kanceláři již od jejího založení v roce 1997 a spravuje hned několik konzervativních strategií v regionu střední a východní Evropy.

NN (L) International Czech Bond

Český dluhopisový fond

CEE Strategie

Základní informace

Typ fondu Dluhopisový
Měna CZK
ISIN LU0082087437
Datum založení 27. 10. 1997
Strategie České státní dluhopisy doplněné o firemní dluhopisy EU                       
Srovnávací index ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government
Poplatek za správu 1,00 %
Stupeň rizika 3 (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Český dluhopisový fond se řadí mezi nejkonzervativnější dluhopisové fondy nabízené na českém trhu. Základ portfolia fondu tvoří vysoce kvalitní české státní dluhopisy, které doplňují české a zahraniční firemní dluhopisy velkých a zavedených společností. Firemní dluhopisy, které jsou obsažené v portfoliu fondu, jsou pouze dluhopisy investičního stupně. V případě, že jde o nekorunové emise, jsou investice plně zajištěny proti měnovému riziku. Fond se může chlubit dlouhou historií již od roku 1997.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Co byste měli vědět o českém dluhopisovém fondu?

Video můžete přehrát pod tímto odkazem

Proč do fondu investovat?

 1. Konzervativní základ portfolia.
 2. Investice převážně do českých státních dluhopisů, doplněných o nejkvalitnější firemní dluhopisy.
 3. Dlouhá historie fondu již od roku 1997.

NN (L) International Czech Short Term Bond

Český fond krátkodobých dluhopisů

CEE Strategie

Základní informace

Typ fondu Dluhopisový
Měna CZK
ISIN LU1134493227
Datum založení 27. 10. 1997
Strategie České krátkodobé státní dluhopisy doplněné o firemní a státní dluhopisy EU
Srovnávací index 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt 1-3 Yr Bond Index
Poplatek za správu 0,01 %
Stupeň rizika 1 (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Český fond krátkodobých dluhopisů představuje kvalitní krátkodobou investici, která umožňuje investorům dosahovat vyšších výnosů, než aktuálně dovoluje peněžní trh. Vše při současném zachování nízkorizikového profilu. Strategie fondu je založena na investici do krátkodobých českých státních dluhopisů s průměrnou splatností portfolia kolem 1 roku. Portfolio manažer však může využít investičních příležitostí také v oblasti evropských státních dluhopisů, kam smí investovat nejvýše 30 %. Doplnit může také kvalitní firemní dluhopisy investičního stupně, v nichž lze zainvestovat až 15 % majetku fondu. V případě nepříznivého tržního vývoje může fond až polovinu prostředků uložit jako depozita v bankách.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Co byste měli vědět o českém fondu krátkodobých dluhopisů?

Video můžete přehrát pod tímto odkazem

Proč do fondu investovat?

 1. Potenciál vyššího výnosu, než nabízí peněžní trh.
 2. Nízká kolísavost fondu.
 3. Konzervativní investice s převahou krátkodobých českých státních dluhopisů

Investiční tým

Většina investičních strategií NN Investment Partners je řízena z centrály v nizozemském Haagu. V České republice je jeden z mála lokálních investičních týmů, který dodává mateřské společnosti expertízu z regionu střední a východní Evropy a řídí regionální investiční strategie. V pražské kanceláři NN Investment Partners působí 7 zkušených portfolio manažerů ze tří zemí (ČR, Slovensko a Rumunsko), kteří mají dohromady přes 100 let profesních zkušeností. Kromě lucemburských akciových a dluhopisových fondů řídí také portfolia českých penzijních fondů a rezerv pojišťoven skupiny NN v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

CEE Strategie

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.