Tematické investování

Tematické fondy představují alternativu k tradičním investičním strategiím. Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDG), které byly přijaty v roce 2015 na summitu OSN.

Tematické investování

Tyto cíle představují program rozvoje na dalších 15 let, tedy na období do konce roku 2030. Cíle jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, do kterého se zapojily všechny členské státy OSN, zástupci z řad občanů, podnikatelů a vědců. Hlavní vizí Cílů udržitelného rozvoje je, aby všichni lidé mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

„Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.“ dodává bývalý šéf Organizace spojených národů Pan Ki-mun.

Naší vizí je významně přispět k jejich řešení a dosáhnout přitom atraktivního výnosu. Jsme přesvědčeni, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu.

Tematické fondy představují investice do společností, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch. Zároveň jde o lídry ve svém odvětví.

Chci
investovat
tematicky

 

 

 

 

Zjistěte si
nejvhodnější
tematický
fond

 

 

Vyberte si investici podle svého. Které téma vás zajímá nejvíce?

Lidé a společnost

 

Životní prostředí

 

Inovace a udržitelný rozvoj

 

 

Proč investovat do tematických fondů?

Rychlejší tempo růstu

Rychlejší tempo růstu

V souladu s cíli udržitelného rozvoje při OSN a socio-ekonomickými trendy.

Široká diverzifikace

Široká diverzifikace

Globální strategie, které se pojí s více než jedním odvětvím.

Inovativní přístup

Inovativní přístup

Využití nejnovějších technologií a obchodních modelů.

Návratnost kapitálu

Návratnost kapitálu

A dlouhodobě udržitelné výnosy.

Přísné řízení rizik

Přísné řízení rizik

Důsledné pochopení a uvědomění si všech rizik je naprosto zásadní proto, abychom mohli klientům přinášet robustní výsledky.

 

 

NN (L) Health & Well-Being

Téma: lidé a společnost

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna EUR
ISIN LU0121202492
Datum založení 27. 4. 2001 (dříve pod názvem NN (L) Prestige & Luxe)
Strategie Investice do firem, které vedle finančního výnosu přispívaji k řešení naléhavých sociálních problémů.
Poplatek za správu 2,0 %
Stupeň rizika 6 (Podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Do portfolia fondu vybíráme firmy, které nejenže dosahují atraktivních finančních výnosů, ale rovněž přispívají k zdravému životnímu stylu a blahobytu lidí po celém světě.

Investicí do fondu můžete těžit z dlouhodobých globálních sociálních trendů, jakými jsou:

 • stárnutí populace a rostoucí střední třída,
 • fenomén zdravého životního stylu,
 • potřeba efektivnějších řešení v oblasti zdravotní péče.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
 2. Investice do firem, které zohledňující globální trendy, mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy.
 3. Široce diverzifikované globální portfolio.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

 

NN (L) Climate & Environment

Téma: životní prostředí

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna CZK
ISIN LU0429746091
Datum založení 24. 8. 2009 (dříve pod názvem NN (L) Materials)
Strategie Investice do firem, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní environmentální dopady.
Poplatek za správu 2,0 %
Stupeň rizika 6 (podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Fond investuje do akcií firem, které přispívají nižšímu zatížení životního prostředí, přičemž dosahují atraktivních finančních výnosů.

Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým globálním požadavkům na životní prostředí, jakými jsou:

 • zmírnění klimatických změn,
 • zajištění udržitelnosti přírodních zdrojů,
 • snižování míry znečištění vzduchu, vody a půdy.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
 2. Investice do firem, které budou těžit z globálních environmentálních požadavků, díky čemuž budou performovat lépe než jejich konkurenti.
 3. Portfolio široce diverzifikované napříč sektory a regiony.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

 

NN (L) Smart Connectivity

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna CZK
ISIN LU2033393641
Datum založení 6. 12. 2019 (CZK), 26. 1. 1998 (USD). Dříve pod názvem NN (L) Information Technology)
Strategie Investice do firem, které vedle finančního výnosu vytvářejí pozitivní společenské dopady prostřednictvím inovací a technologií.
Poplatek za správu 2,0 %
Stupeň rizika 6 (podle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Fond NN (L) Smart Connectivity investuje do akcií firem, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií. Takové firmy mají konkurenční výhodu, díky které se jim bude dařit v budoucnu lépe než jejím konkurentům. Důraz je kladen také na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Fond reaguje zejména na potřebu zvýšení produktivity práce, kterou ovlivňuje:

 • zvyšující se míra urbanizace,
 • industrializace,
 • digitalizace.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Investice do firem, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch.
 2. Investice s pozitivním měřitelným dopadem v 6 cílech udržitelného rozvoje OSN.
 3. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)