Tematické investování

Tematické fondy představují alternativu k tradičním investičním strategiím. Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDG), které byly přijaty v roce 2015 na summitu OSN.

Tematické investování

Tyto cíle představují program rozvoje na dalších 15 let, tedy na období do konce roku 2030. Cíle jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, do kterého se zapojily všechny členské státy OSN, zástupci z řad občanů, podnikatelů a vědců. Hlavním cílem Cílů udržitelného rozvoje je, aby všichni lidé mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

„Jsme první generací, která může odstranit extrémní chudobu na Zemi a zároveň poslední generací, která může zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování.“ dodává šéf Organizace spojených národů Pan Ki-mun.

Naší vizí je významně přispět k jejich řešení a dosáhnout přitom atraktivního výnosu. Jsme přesvědčeni, že nám investice do těchto pro budoucnost zásadních témat umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Tematické fondy představují investice do společností, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch. Zároveň jde o lídry ve svém odvětví.

Chci
investovat
tematicky

 

Vyberte si investici podle svého. Které téma vás zajímá nejvíce?

Lidé a společnost

 

Životní prostředí

 

Inovace a udržitelný rozvoj

 

 

 

Proč investovat do tematických fondů?

Rychlejší tempo růstu

Rychlejší tempo růstu

V souladu s cíli udržitelného rozvoje při OSN a socio-ekonomickými trendy.

Široká diverzifikace

Široká diverzifikace

Globální strategie, které se pojí s více než jedním odvětvím.

Inovativní přístup

Inovativní přístup

Využití nejnovějších technologií a obchodních modelů.

Návratnost kapitálu

Návratnost kapitálu

A dlouhodobě udržitelné výnosy.

Přísné řízení rizik

Přísné řízení rizik

Důsledné pochopení a uvědomění si všech rizik je naprosto zásadní proto, abychom mohli klientům přinášet robustní výsledky.

 

 

NN (L) Health & Well-Being

Základní informace

Vize Zvýšit kvalitu života společnosti
Jaké trendy podporují tento investiční příběh? Demografický vývoj
Zdravý životní styl
Ekonomická soběstačnost
Cíle Zvýšení životní úrovně
Dobrá fyzická a psychická kondice
Dostupná zdravotní péče
Vzdělání a rozvoj lidských zdrojů

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

 

NN (L) Climate & Environment

Základní informace

Vize Snížit zátěž životního prostředí
Jaké trendy podporují tento investiční příběh? Změny klimatu
Nedostatek zdrojů
Míra znečištění a důraz na její snižování
Cíle Hospodaření s vodou
Dostatek potravin
Transformace k nízkouhlíkové ekonomice
Cyklická ekonomika

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

 

NN (L) Smart Connectivity

Základní informace

Vize Vytvořit inovativní a udržitelnou společnost
Jaké trendy podporují tento investiční příběh? Industrializace
Urbanizace
Digitalizace
Cíle Zvýšení produktivity
Odolná infrastruktura
Výzkum a vývoj, dostupnost informací
Bezpečnost

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí