Základní informace o nás

Jsme předním správcem aktiv, který působí v České republice již od roku 1997. Nabízíme širokou škálu podílových fondů v české koruně i cizích měnách napříč regiony, sektory a třídami aktiv. Spravujeme rovněž aktiva pojišťovny a penzijní společnosti NN v České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Celková aktiva ve správě české pobočky přesahují 121 miliard korun a aktiva v poradenství 222 miliard.

Patříme do skupiny NN Group, jejíž historie se začala psát před více než 175 lety. Z centrály v nizozemském Haagu rozšířila skupina NN své služby postupně do celé Evropy, Asie, Latinské Ameriky a USA. Aktuálně poskytuje důchodové spoření, pojištění, investice a bankovnictví přibližně 18 milionům zákazníků po celém světě.

 

 

Lokální expertíza: středoevropský region

Fungujeme jako jedno z investičních center mateřské společnosti NN Investment Partners, pro kterou zajišťujeme expertízu v oblasti střední a východní Evropy. Náš investiční tým spravuje dluhopisová i akciová portfolia a zároveň z Prahy řídí několik lucemburských podílových fondů zaměřených na region střední a východní Evropy:

 

Společensky odpovědné investování je naše DNA

Společensky odpovědné investování považujeme za nejlepší způsob, jak zvýšit návratnost investice našich klientů a zároveň vytvářet pozitivní dopad ve světe, ve kterém žijeme. Zohledňujeme proto nejen finanční výkonnost, ale také environmentální a sociální faktory.

 

Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním kritérií životního prostředí, sociální sféry a udržitelného řízení (ESG) ve většině našich investičních strategiích jsme celosvětově uznáváni za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv. ESG kritéria jsme úspěšně integrovali již ve více než 75 % aktiv pod správou, což představuje celková aktiva přesahující 220 miliard eur.

Všechny svěřené prostředky investujeme odpovědně, čímž přispíváme k udržitelnějšímu světu. Investorům zprostředkováváme investice do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti, které přispívají k boji proti změně klimatu a pomáhají snižovat uhlíkovou stopu, podporují slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv a odmítají dětskou práci a diskriminaci. První fond s touto strategií byl založen již v roce 1999.

Od roku 2008 jsme také signatářem PRI (Principle for Responsible Investment) při OSN. Aktivní zapojení do této iniciativy je důkazem naší ambice podporovat odpovědné investování a řízení firem. Za naše strategie, přístup a uplatňování zásad společensky odpovědného investování a implementaci ESG kritérií jsme získali také nejvyšší hodnocení A+ od OSN.