Dokumenty ke stažení

Produktové listy

Středoevropské fondy

Smíšené fondy

Globální a evropské akciové fondy

Globální dluhopisové fondy

Fondy

MiFID

Společnost NN IP má povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření, aby pro své klienty dosahovala nejlepších možných výsledků při provádění transakcí přímo s dalšími osobami (makléři i protistranami) nebo při zadávání či přenášení příkazů zadaných makléři k provedení. Za účelem splnění této povinnosti přihlíží NN IP při provádění těchto transakcí k faktorům, jako jsou cena, náklady, rychlost a pravděpodobnost provedení a vypořádání obchodu a objem i povaha příkazu. Tento postup je popsán v Pravidlech provádění příkazů.

Compliance směrnice

Swing Pricing

NN IP využívá metodu oceňování ,,swing pricing” k ochraně akcionářů fondu před negativními dopady transakčních nákladů spojenými s upisováním a odkupy prováděnými investory realizujícími tato upisování a odkupy. Tyto transakční náklady jsou sdíleny všemi akcionáři fondu, nejen těmi co upisují či odkupují fondy v daný den.

Cena, za kterou investoři nakoupí nebo prodají akcie fondu, odráží pouze hodnotu čistých aktiv fondu (net asset value = NAV). Transakční náklady nejsou brány v úvahu, a mohou tak snížit výkonnost fondu, což ve výsledku postihuje všechny jeho akcionáře. Metoda „swing pricing“ se snaží zmírnit tento efekt úpravou čisté hodnoty aktiv fondu, založené na odhadu průměrných transakčních nákladů.