Pravidelné investování

Jedná se o dlouhodobé investování stále stejné částky v pravidelných intervalech. Pravidelné investování může sloužit jak k budování finanční rezervy do budoucna, tak jako nástroj pro snížení investičního rizika. Podílové fondy tak mohou nabídnout zajímavé a stabilní výnos v delším období s nižším rizikem kolísání hodnoty investice. A není nutné investovat závratné částky - stačí již 500 korun měsícně. Jak to funguje?

Princip pravidelného investování

Pravidelné investování je systém nákupu investičních nástrojů v pravidelném intervalu za fixní objem finančních prostředků po delší dobu (5 a více let). Systém pracuje s přirozenou volatilitou (kolísáním) kapitálových trhů, kterou využívá ve vlastní prospěch. Investor se nesnaží časovat trh (tzn. najít vhodné okamžiky k nákupu podílových listů nebo jiných cenných papírů) a kupuje za ty ceny, které jsou v daném okamžiku na trhu. Když jsou ceny nízké, nakupuje investor automaticky více podílových listů nebo jiných cenných papírů. Když jsou ceny vysoké, nakupuje naopak méně podílu. Nákupní cena se tak v průběhu času průměruje, čímž se snižuje riziko nákupu v nevhodný okamžik (tj. když jsou ceny vysoko).

Ilustrativní příklad

Kolísavý vývoj podílového fondu po měsícíchObrázek ilustruje kolísavý vývoj podílového fondu po měsících. Počáteční hodnota jednoho podílu je 100 Kč. Poklesem trhu se sníží na 50 Kč a poté až na 25 Kč. Následně dochází k růstu na původní hodnotu. V tuto chvíli počítáme celkovou hodnotu investovaného majetku.

Jednorázová investice
Pokud investujete např. 300 Kč jednorázově, hodnota Vaší investice kopíruje vývoj fondu. Jakmile hodnota podílového listu vzroste na původní částku, neproděláte, ale ani nevyděláte.

Pravidelné investice
Pokud stejnou částku rozdělíte a investujete pravidelně, můžete na poklesu fondu i vydělat. Díky poklesu fondu totiž nakoupíte více podílových listů levněji. Jakmile se hodnota podílu vrátí zpět, vyděláte, protože máte nakoupeno více podílových listů, než při jednorázové investici.

 

Význam pravidelného investování

Pravidelná investice dokáže v průběhu času vyhladit výkyvy cen způsobené přirozenou kolísavostí kapitálových trhů a umožňuje investorovi „poskládat“ portfolio za aritmetický průměr tržních cen. Nemusí tak řešit, za kolik v danou chvíli cenné papíry nakoupí.

Tím, že investor pravidelně investuje stále stejnou částku do předem nastaveného investičního portfolia (může být např. smíšený fond, nebo kombinace fondů investujících do různých tříd aktiv), nepřevažuje a ani nepodvažuje žádný z druhů aktiv v průběhu investice. Tím se vyvaruje spekulaci na růst nebo pokles cen, což má pozitivní dopad na celkovou kontinuální úspěšnost investice.

V případě investice jen do jednoho typu aktiv (např. jen do akciového fondu) je možné díky pravidelnému investování snížit kolísání hodnoty portfolia, které může být zejména u dynamičtějších aktiv vysoké.

Jedná se o ilustrativní příklad. Údaje uvedené v příkladu mají pouze informační charakter a můžou se měnit v závislosti na reálném vývoji kapitálových trhů. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a to i do záporných hodnot.