Pravidelné investování

Jak funguje                      Na co si dát pozor                      Pro koho je vhodné                      Kolik může vydělat

Pravidelné investování se využívá k vytváření finanční rezervy, zhodnocení úspor, ale i jako nástroj pro snižování rizik. Kouzlo spočívá v dlouhodobosti. Nemusíte investovat závratné částky, stačí pár stovek měsíčně.

Tím, že investujete každý měsíc stejnou částku, dokážete využít výkyvy trhů ve svůj prospěch. Na vyšší kolísavosti trhů tak můžete vydělat. Když trh klesá, budete nakupovat stále levněji a až začne růst, začnete rychleji vydělávat. Vysvětleme si to na příkladu.

 

Jak pravidelné investování funguje

 

Kolísavý vývoj podílového fondu po měsících

Obrázek ilustruje vývoj podílového fondu po měsících. Počáteční hodnota jednoho podílu je 100 Kč. Poklesem trhu se sníží na 50 Kč a poté až na 25 Kč. Následně dochází k růstu na původní hodnotu. Počítáme celkovou hodnotu investovaného majetku.

 

Jednorázová investice
Pokud investujete 300 Kč jednorázově, hodnota vaší investice kopíruje vývoj fondu. Jakmile hodnota podílového listu vzroste na původní částku, neproděláte, ale ani nevyděláte.

 

Pravidelné investice
Pokud 300 Kč rozdělíte a investujete pravidelně, můžete na poklesu fondu vydělat. Díky poklesu fondu totiž nakoupíte více podílových listů levněji. Jakmile se hodnota podílu vrátí zpět, vyděláte, protože máte nakoupeno více podílových listů než při jednorázové investici.

 
 
 
 
 
 

Jedná se o ilustrativní příklad. Údaje uvedené v příkladu mají pouze informační charakter a můžou se měnit v závislosti na reálném vývoji kapitálových trhů.

 
 

Na co si dát pozor?

  • Hodnota vaší investice může růst nebo klesat v závislosti na vývoji trhů a není zaručena návratnost investované částky.
  • Žádná investice není bez rizika. Tato rizika lze však minimalizovat, stačí dodržovat základní investiční principy.
  1. Investovat pravidelně

  2. Dodržovat investiční horizont

  3. Diverzifikovat portfolio neboli rozložit investice mezi více druhů aktiv, regionů a sektorů.

 

Pro koho je pravidelné investování vhodné?

Pro investory, kteří…

  • si chtějí postupem času vytvořit finanční rezervu
  • chtějí zhodnotit úspory a ochránit je před inflací
  • nemají chuť a čas každý den sledovat chování trhů
  • chtějí s investováním opatrně začít
  • se chtějí radovat jak z růstu trhů (zhodnocení investice), tak i z jejich poklesu (příležitosti pro levnější pravidelné nákupy)

 

Jaké může být zhodnocení pravidelné investice

Zajímá vás, jak si vytvořit finanční rezervu na důchod, pro děti na studia, na nové bydlení nebo cokoliv jiného?  Nebo jak nejlépe zhodnotit úspory? S plánováním investičních cílů a výplaty renty vám pomůže mobilní aplikace Kalkulačka NN Fondy.

Výpočty v kalkulačce NN Fondy mají pouze ilustrativní charakter a nejsou navázány na žádný konkrétní produkt. Při výpočtech tedy nejsou brány v úvahu žádné vstupní poplatky ani žádné náklady s investování spojené. Jedná se o hrubý výpočet budoucí částky při zadání možného zhodnocení, které ale není zaručené.