Komentář k vývoji NN Fondů v červnu 2020

17.07.2020 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)   

 • Průměrná sazba na peněžním trhu (Czeonia) mírně vzrostla, zatímco sazby u krátkodobých dluhopisů klesaly.

 • Fond překonal svůj benchmark a díky relativně vyšší duraci překonal také většinu svých konkurentů.

 • Průměrná durace fondu klesla na 1,27 roku a průměrný výnos do splatnosti na 0,66 %.

 • Portfolio bylo zainvestováno v českých krátkodobých státních dluhopisech (70 %), v bankovních depozitech (20 %) a zbytek v bankovních dluhopisech a hotovosti.

 • Nadále udržujeme relativně vyšší duraci fondu, protože očekáváme, že ekonomické oživené bude náročné a ČNB má ještě prostor ke snižování sazeb.

   

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Sazby dlouhodobých českých státních dluhopisů mírně vzrostly, krátkodobé poklesly a výnosová křivka se tak zestrmila.

 • Výkonnost fondu v červnu byla mírně negativní, především kvůli vyšší duraci. Od začátku roku však stále překonáváme většinu konkurence.

 • Prodali jsme některé krátkodobé dluhopisy a nakoupili 5leté české a eurové maďarské státní dluhopisy.

 • Průměrný výnosem do splatnosti fondu vzrostl na 0,98 % a průměrná durace klesla na 7,37 roku.

 • Nadále očekáváme, že by ČNB ještě mohla snížit svoji základní sazbu, z čehož může fond dále profitovat, a proto udržujeme vyšší průměrnou duraci v portfoliu.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK) 

 • Světové akciové trhy pokračovaly v růstu, region CEE byl poháněn zejména sektory komodit, materiálů, průmyslové výroby ale i financemi.

 • Nejlepšího zhodnocení dosáhly české a polské akcie.

 • Fond mírně zaostal za benchmarkem z důvodu nižšího zastoupení komoditního sektoru a polských síťových odvětví, kterým se v červnu velmi dařilo.

 • Zůstáváme obezřetní vzhledem k dosud nejasnému dopadu uzavření ekonomik, preferujeme defenzivní akcie a vybrané akcie ze sektoru spotřebního zboží.

   

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)      

 • Výkonnost rizikových aktiv (akcie, nemovitosti, komodity) stagnovala.

 • Vlády i centrální banky pokračovaly v podpoře ekonomik, což mělo pozitivní vliv hlavně na světové dluhopisové trhy.

 • Z regionálního hlediska se nejlépe dařilo eurozóně a rozvíjejícím se trhům, naopak USA výrazně ztrácely kvůli nepříznivému vývoji pandemie.

 • Snížili jsme podíl rizikovějších investic v portfoliu fondu na 38 % (z toho akcie klesly na 19 % s výrazným snížením zastoupení amerických titulů).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK) 

 • Růst trhů byl v porovnání s květnem mírný.

 • Akciové trhy eurozóny patřily mezi nejvýkonnější díky postupnému otevírání vnitřních hranic, což mělo příznivý vliv na vývoj lokálních ekonomik.

 • Evropské státní dluhopisy zaznamenaly růst (1,0 %), ačkoliv jejich výnosy v průběhu měsíce dost kolísaly.

 • Očekáváme, že podpora centrálních bank bude pokračovat, a preferujeme tak zjm. evropské firemní dluhopisy investičního stupně.

   

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)     

 • Masivní podpora centrálních bank a postupné otevírání ekonomik podpořily růst kapitálových trhů, i když v mírnějším tempu.

 • Globální akcie zhodnotily, americké však mírně zaostávaly.

 • Evropské dluhopisy rostly, podpořeny rozšířením záchranného programu PEPP o dalších 600 mld. EUR.

 • U akciové složky preferujeme EU před USA a u dluhopisů pak evropské firemní tituly.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)       

 • Akciové trhy pokračovaly v růstu, ačkoliv nižším tempem.

 • Mezi sektory se opět nejlépe dařilo technologiím, naopak energie a řada defenzivních sektorů (zdravotnictví, síťová odvětví) zaostávala.

 • Mezi regiony se nejvíce daří Evropě a rozvíjejícím se trhům, USA zaostává.

 • Epidemiologická situace v některých zemích nás udržuje v opatrnosti. Vývoj vakcíny bude zásadním pozitivním faktorem, nicméně neočekáváme, že se tak stane do konce tohoto roku.

   

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.