Komentář k vývoji NN Fondů v dubnu 2020

15.05.2020 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)   

 • Průměrná úroková sazba krátkodobých českých státních dluhopisů klesla na 0,56 %, průměrná sazba na peněžním trhu (Czeonia) vzrostla na 0,37 %.

 • Zvýšili jsme duraci fondu na 1,3 roku prodejem krátkodobých a nákupem střednědobých (3-5 let) státních dluhopisů. Průměrný výnos do splatnosti fondu klesl na 1,05 %.

 • Fond mírně překonal benchmark zejména díky vyšší duraci.

 • Očekáváme, že úrokové sazby dříve či později klesnou k nule.

   

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Výnosy českých státních dluhopisů klesaly, u krátkodobých dluhopisů poklesly více než u dluhopisů s delší splatností. Výnosová křivka je ještě strmější.

 • Průměrná durace fondu vzrostla na 7,24 roku a průměrný výnos do splatnosti klesl na 1,38 %.

 • Fond překonává většinu svých konkurentů zejména díky vyšší duraci.

 • Fond investoval do nově vydaných 5 a 10letých státních dluhopisů, jejichž nákup financoval prodejem některých krátkodobých dluhopisů z portfolia.

 • S očekávaným poklesem úrokových sazeb vidíme, jak klesají výnosy u krátkodobých dluhopisů a očekáváme, že hledání výnosu zvýší poptávku po dluhopisech s delší splatností. Z toho by měl fond díky své vyšší duraci profitovat.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK) 

 • V regionu CEE se nejvíce se dařilo českým akciím – index PX (+11 %).

 • Defenzivnější nastavení a větší podíl hotovosti neumožnil fondu naplno využít růstu trhů a překonat svůj benchmark.

 • Pozitivní výkonnosti přispělo větší zastoupení akcií v sektorech nezbytného spotřebního zboží a IT.

 • Snížili jsme expozici vůči bankovnímu sektoru a rafinérským společnostem a přidali defenzivní tituly z odvětví telekomunikací a maloobchodních prodejců potravin.

 • Naše strategie zůstává nezměněna, jsme přesvědčeni o růstovému potenciálu regionu CEE, lokální akciové trhy budou však ovlivněny vývojem ve světě.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)      

 • Podpůrná měnová a fiskální opatření spolu s příznivějším vývojem pandemie ve světě podpořila silný růst rizikových aktiv.

 • Záchranný program ECB pomohl snížit úrokové marže (spready) u dluhopisů a přispěl k celkově pozitivnímu sentimentu na trzích.

 • Ke kladné výkonnosti nejvíce přispěly firemní dluhopisy investičního stupně a akcie, zejména ty americké.

 • Celkově udržujeme konzervativní nastavení fondu.

 • Slabá makro data, nepřesvědčivé jednání ECB a zvažované „potrestání“ Číny za zadržování informací o šíření koronaviru ze strany USA naznačují, že volatilita na trzích bude přetrvávat.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK) 

 • Evropské kapitálové trhy zaznamenaly pozitivní zhodnocení a investoři začali do svých portfolií postupně přidávat rizikovější aktiva.

 • Odlišné dopady a způsob boje s pandemií však umocnil rozdíl mezi severní a jižní Evropou, což se podepsalo na výkonnosti evropských akcií, které zaostaly za americkými tituly.

 • Evropské firemní dluhopisy si připsaly pozitivní zhodnocení díky záchrannému programu ECB, který podpořil likviditu na trhu.

 • Kvůli přetrvávající nejistotě a vysoké volatilitě udržujeme i nadále portfolio fondu blízko jeho neutrálního nastavení (50 % akcií, 50 % dluhopisů).

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)     

 • Výkonnost fondu odráží příznivý vývoj na trzích, ovlivněný ekonomickými stimuly a zlepšující se zdravotní situací ve světě.

 • Největší růst zaznamenaly americké akcie, jednak díky silnějším podpůrným opatřením a jednak díky většímu zastoupení sektoru technologií, komunikačních služeb a e-commerce. Evropské akcie mírně zaostávaly.

 • K výkonnosti fondu přispěla hlavně jeho akciová složka.

 • Nastavení fondu bylo na konci měsíce neutrální (75 % akcií, 25 % dluhopisů).

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)

 • Akciové trhy se odrazily ode dna, podpořeny rozsáhlými stimulačními opatřeními a postupným uvolňováním vládních omezení.

 • Index MSCI World vzrostl o 11 %; nejvíce se dařilo americkým akciím v sektoru technologií, komunikačních služeb a e-commerce.

 • Růstové akcie nadále překonávaly hodnotové, a tak fond mírně zaostal za svým benchmarkem.

 • Celkový vliv koronakrize bude zřejmý až ve 2. kvartálu letošního roku, a tak i přes aktuální pozitivní vývoj na trzích jsme obezřetní. Trhy jsou navíc citlivé na jakékoliv politické a ekonomické události.

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.