Komentář k vývoji NN Fondů v únoru 2021

26.03.2021 | iMěsíčník

Vývoj akciových trhů ve světě

 

 

 Komentář k vývoji NN Fondů

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)  

 • Výnosy do splatnosti českých státních dluhopisů (1-3 roky) prudce vzrostly z 0,36 % na 0,65 %; referenční sazba Czeonia se nijak výrazně nezměnila.
 • Kvůli vyšší duraci růst výnosů negativně ovlivnil portfolio fondu.
 • Průměrná durace fondu stagnovala na hodnotě 2,35 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti vzrostl z 0,56 % na 0,96 %.
 • Prodali jsme dluhopisy maturující v 2021 a nakoupili za to nové se splatnostmi v letech 2022 a 2024.
 • Nepříznivá situace s šířením pandemie v ČR působí na růst výnosů českých státních dluhopisů; zvyšování úrokových sazeb ČNB v blízké budoucnosti nečekáme.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)                 

 • Výnosová křivka českých státních dluhopisů se zploštěla, výnosy do splatnosti 10letých dluhopisů vzrostly méně než výnosy 2letých.
 • Inflace mírně klesla na 2,2 % a česká koruna oslabila oproti euru.
 • Fond v únoru zaznamenal negativní výkonnost, kvůli vyšší duraci také zaostal za většinou svých konkurentů.
 • Prodali jsme většinu firemních dluhopisů a nakoupili dluhopisy s 2 až 4letou splatností.
 • Průměrná durace fondu klesla na 6,64 roku, zatímco průměrný výnos do splatnosti vzrostl na 1,52 %.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Středoevropské trhy stále rostly, přestože růst cen akcií mírně zpomalil – nejvíce se dařilo evropským akciím, které překonaly ostatní světové trhy.
 • Bankovní sektor výrazně rostl a podpořil výkonnost českého akciového indexu, ve kterém je silně zastoupen.
 • Fond zaznamenal kladné zhodnocení, nepřekonal však svůj benchmark zjm. kvůli investicím do e-commerce a nezbytného zboží.
 • Nově jsme do portfolia přidali komoditní akcie, které by měly těžit z růstu cen materiálů, a společnosti silně zaměřené na implementaci kritérií ESG.

 

NN (L) First Class Multi Asset (CZK)

 • Únor byl příznivý pro riziková aktiva (akcie, nemovitosti a cyklické komodity).
 • Na dluhopisových trzích se negativně projevil strmý nárůst výnosů u bezpečných státních dluhopisů, způsobený očekáváním rychlého hospodářského růstu.
 • Fond zaznamenal kladné měsíční zhodnocení, když rizikovější aktiva svojí výkonností překonala ztráty dluhopisové složky.
 • Zvýšili jsme podíl rizikových aktiv na 46,9 %; podíl dluhopisů investičního stupně zůstal těsně pod 15 %.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)          

 • Evropské akcie vzrostly, zatímco evropské dluhopisové trhy klesaly.
 • Negativní zhodnocení fondu bylo způsobeno rostoucími výnosy dluhopisů, výkonnost akcií tyto ztráty mírně kompenzovala.
 • Portfolio bylo ke konci února zainvestováno z 55 % do akcií a ze 44 % do dluhopisů včetně hotovosti (9 % státní dluhopisy, 15 % zelené dluhopisy a 14 % ostatní firemní dluhopisy).

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)        

 • Globální akcie dle indexu MSCI All Country World (EUR) zhodnotily o 2,4 %.
 • Prudký nárůst výnosů bezpečných státních dluhopisů negativně ovlivnil zhodnocení evropských dluhopisů (Bloomberg Barclays Euro Agg. klesl o -1.55 %).
 • Fond díky své strategii s převahou akciové složky a kvalitnímu výběru konkrétních titulů dokázal vyvážit ztráty a zaznamenal pozitivní výkonnost.
 • Navýšili jsme zastoupení v odvětví financí, materiálů a amerických firem s malou tržní kapitalizací; snížili naopak zastoupení sektoru nezbytného zboží.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)

 • Akciové trhy rostly, řada společností dokonce překonala úroveň zisků z období před pandemií.
 • Nejvíce se dařilo komoditnímu a finančnímu sektoru, slabší výsledky zaznamenalo odvětví nezbytného zboží a velkých technologických firem.
 • Portfolio fondu zůstalo v průběhu měsíce nezměněno.
 • Výkonnost byla příznivě ovlivněna konkrétním výběrem titulů z odvětví technologií, zdravotnictví a spotřebního zboží.

  

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k Vaší registraci k odběru NN iMěsíčníku naleznete pod tímto odkazem.