NN Multi-Asset řešení pro klidnou plavbu neklidnými vodami trhu

Málokdo by ještě před rokem dokázal odhadnout výsledek britského referenda o vystoupení z EU nebo vítěze prezidentských voleb v USA. Ještě méně lidí by se zřejmě domnívalo, že v důsledku těchto událostí stoupne hodnota rizikových aktiv. Porozumět politice je těžké, předvídat výsledky ještě těžší, a vůbec nejsložitější je odhadnout, jak na novou politickou realitu zareagují trhy. Události roku 2016 v politice i vývoj na trzích nás poučily, že bychom měli být skromnější v tom, co si myslíme, že o budoucnosti trhů víme, a že se stále máme co učit. V NN Investment Partners proto věříme, že v této době plné nečekaných změn mohou být diverzifikované multi-asset strategie atraktivním řešením pro velké množství investorů. 

Popularita multi-asset investičních řešení je zřejmá už z významného přílivu aktiv do tohoto sektoru. Kromě schopnosti těchto strategií fungovat v rozkolísaném investičním prostředí však vidíme jejich využití v mnohem širším měřítku, a to jak v dobách růstu, tak poklesu trhů. Pohled do historie ukazuje, že rozdíly v návratnosti mezi jednotlivými třídami aktiv mohou být značné a že i v rámci těchto tříd přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a sektory. Taktická alokace aktiv (TAA) proto může významně přispět k celkové výnosnosti investičního portfolia, a to v jakékoli době.

Vývoj finančních trhů je čím dál méně předvídatelný

Trhy se doposud vyrovnávaly s vyšší mírou politické nejistoty pozoruhodně dobře. Je však třeba říci, že by mohla snadno zavládnout značná nervozita – například pokud se administrativa prezidenta Trumpa rozhodne pro zavedení cla na dovoz zboží z Číny nebo pokud se Marine Le Penová stane příští francouzskou prezidentkou – abychom uvedli jen dva příklady z mnoha. Dopad těchto událostí na finanční trhy představuje pro investory velkou výzvu, což ještě více podtrhuje roli multi-asset strategií a investičních manažerů, kteří je řídí. Bez ohledu na to, zda se situace opět zklidní, sníží se nejistota na trzích a znovu se zlepší podmínky pro celosvětový růst, kvůli pokračujícím rozdílům v globální ekonomické a finanční politice budou pravděpodobně rozdíly v návratnosti jednotlivých druhů aktiv přetrvávat i nadále. Jednotlivé regiony se budou nacházet v rozdílných fázích cyklu a také různé sektory budou na situaci reagovat odlišně. Budou přicházet další nečekané události, na základě nichž bude třeba rychle reagovat a upravovat investiční strategie.

Dominantním faktorem zůstávají celosvětově nízké výnosy

Dalším důvodem atraktivity multi-asset řešení jsou všeobecně nízké výnosy. Přestože výnosy dluhopisů od léta roku 2016 vzrostly, zůstávají na historicky nejnižších úrovních. FED možná bude svou monetární politiku ještě normalizovat, nicméně ECB i Japonská centrální banka setrvávají jednoznačně ve volnějším režimu a v nejbližší době se neočekává, že by své úrokové sazby zvýšily.  Stále existuje významná část dluhopisového trhu, která vykazuje záporné úrokové sazby. Výnosy z dluhopisů jsou tedy zatím nízké, či dokonce záporné, a zároveň je tu značné riziko, že úrokové sazby porostou, pokud se začne zvyšovat inflace a oživí se růst. To by pak mělo za následek pokles cen dluhopisů. Jinými slovy to znamená, že vyhlídky na návratnost vládních dluhopisů jsou přinejmenším problematické. Pro tradiční dluhopisové investory tak mohou být tyto strategie vhodnou alternativou, protože jim otevírají dveře k novým investičním příležitostem a lepší návratnosti jejich portfolií, aniž by tím zvyšovaly celkové investiční riziko.

Multi-Asset investování v NN Investment Partners

NN Investment Partners nabízí svým klientům nejrůznější typy multi-asset fondů. Vlajkovou lodí je ale bezesporu Fond NN (L) First Class Multi Asset (FCMA), jehož cílem je dosahovat při střední míře rizika dlouhodobého kapitálového růstu + 3% navíc nad 1měsíční EURIBOR (před odečtením poplatků, na 5letém časovém horizontu). Snaží se o to za pomoci dynamické alokace aktiv do různých tříd, jako jsou například vládní dluhopisy, dluhopisy investičního a neinvestičního stupně, akcie, nemovitosti, měny a komodity. Navíc díky svému globálnímu záběru může fond těžit z příležitostí po celém světě.

Strategie FCMA je nastavena tak, aby fond mohl ve vhodnou chvíli investovat do rizikovějších aktiv a využít možnosti vyššího zhodnocení, a zároveň v nepříznivém období poklesu trhů mohl flexibilně „schovat“ majetek svých investorů do relativně bezpečných aktiv. To mu pomáhá dosahovat dlouhodobě stabilních výsledků. Cílová volatilita fondu je 5 % a může být ještě snížena v případě, že investiční rizika vzrostou, nebo naopak navýšena (až na 10 %), jestliže se objeví příležitost využít investic do rizikovějších aktiv s příznivým poměrem mezi rizikem a výnosem. To fondu pomáhá vytvořit stabilní základ pro případ nečekaných otřesů a zvyšuje šanci atraktivního dlouhodobého výnosu. Investoři by měli znovu pečlivě prostudovat svá portfolia a položit si otázku, zda jsou dostatečně diverzifikovaná a stabilní na to, aby se dokázala vyrovnat s přetrvávající nejistotou na trzích. Flexibilní a diverzifikovaná multi-asset řešení mohou být pro ně v tomto směru atraktivním přístupem a rozhodně stojí za zvážení.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Multi Asset at NN Investment Partners

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.