Proč nyní vidíme příležitosti na rozvíjejících se trzích?

17.08.2020 | iMěsíčník

Rizikový apetit investorů na finančních trzích nadále pokračuje díky pozitivnímu vývoji makroekonomických ukazatelů, bezprecedentní podpoře vlád a centrálních bank a přesvědčení, že dalšímu rozsáhlému uzavření ekonomik se budou chtít politici vyhnout.  Vzhledem k tomu, že růst nově nakažených v USA zpomaluje a Evropa i východní Asie mají nová ohniska nákazy pod kontrolou, lze očekávat, že většina omezení bude aplikována spíše lokálně než celostátně.  To by mělo zabránit narušení poptávky, a tak podpořit ekonomické oživení, které započalo již v květnu.

Zároveň však nemůžeme popřít, že riziko zavedení nových omezení se zejména v Evropě zvýšilo. S rostoucím množstvím nakažených se potýká zejména Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko a Velká Británie. Na rozdíl od situace v březnu a dubnu se však nyní provádí mnohem více testů. Nízký podíl úmrtí a hospitalizací navíc ve srovnání s jarním obdobím naznačuje, že procento infekcí v celkové populaci zůstává mnohem nižší. Rovněž lepší povědomí politiků o ekonomických důsledcích restriktivních opatření a o vysoké zranitelnosti některých odvětví, by mělo vést k větší opatrnosti při omezování mobility ze strany úřadů.

Rozvíjející se trhy teprve čekají na oživení ve tvaru písmene „V“

Zatímco ve většině rozvinutých zemí se přetížení zdravotnictví způsobené pandemií koronaviru stalo zvládnutelným, v rozvíjejících se zemích tomu tak dosud není. Přestože v některých rozvíjejících se zemích, jako je Mexiko, Brazílie a Jihoafrická republika, začal počet nakažených klesat, důvěra spotřebitelů je nevratně poškozena. Oživení poptávky ve tvaru písmene „V“, které vidíme v USA, Evropě a Číně, se tak ve většině rozvíjejících se ekonomik zatím nekoná.

Ačkoliv Turecko, Brazílie a Jihoafrická republika vykazují slábnoucí fundamenty, domníváme se, že díky slabému americkému dolaru a negativním reálným výnosům v USA bude příliv kapitálu na rozvíjející trhy pokračovat. Pozitivně nahlížíme nejen na dluhopisy rozvíjejících se zemí, ale také akcie. Důvodem je silné oživení společností v sektoru IT, které z koronakrize těžily. Společnosti z Číny, Jižní Koreje a Taiwanu, kde je velký podíl IT firem, tvoří totiž dvě třetiny všech akcií na rozvíjejících se trzích.

Monetární stimuly na rozvinutých trzích a růst sektoru IT

Naše preference aktiv rozvíjejících se trhů je podmíněna spíše bezprecedentními monetárními stimuly v rozvinutých ekonomikách a globálním růstem sektoru IT než očekáváním, že v dohledné době dojde ke zlepšení makroekonomických ukazatelů u většiny rozvíjejících se zemí.

V rámci rozvíjejících se trhů si aktuálně nejlépe vede Čína. Číňané byli pandemií postiženi jako první, a proto jsou také první z pohledu hospodářského oživení. Průmyslová aktivita se dostala na své původní úrovně již koncem března, a přestože spotřebitelům trvalo déle, než se vzpamatovali, domácí poptávka je nyní víceméně zpět tam, kde byla před pandemií. Hlavní podpora pochází z fiskálních stimulů, zejména výdajů na rozvoj infrastruktury, pobídek pro spotřebitele a daňových úlev pro střední a malé firmy. Velkým pozitivním překvapením bylo rychlé oživení vývozu. Objemy vývozu jsou totiž ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zpět v kladném teritoriu. Nadále však přetrvává riziko zhoršení americko-čínských obchodních vztahů. Ekonomické zotavení však v ostatních rozvíjejících se zemích nepokračuje tak dobře. Největší překážkou se zdá být důvěra firem a spotřebitelů, což narušuje efektivitu monetární a fiskální politiky. Pokud totiž neexistuje poptávka po úvěrech nebo pokud banky zůstávají averzní k riziku, růst úvěrů se nezvýší.

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.