Rozhovor s portfolio manažerem: Proč nastaly dluhopisům příznivější časy?

Český dluhopisový trh prošel v posledních letech složitým vývojem. Základní mezibankovní úrokové sazby byly léta blízko nule. Současné prostředí mírně rostoucích úrokových sazeb představuje návrat k normálu. Domácí dluhopisy se tak začínají znovu těšit pozornosti investorů a opět se stávají základním stavebním kamenem korunového portfolia. Současnou situaci na trhu dluhopisů pro Vás okomentoval náš portfolio manažer Michal Špaček.

1. Od druhé poloviny roku 2016 korunové dluhopisy cenově ztrácely. Zhodnotíte nám situaci, která v posledních letech na dluhopisovém trhu panovala?

V posledním čtvrtletí roku 2016 se meziroční míra české inflace dostala na inflační cíl ČNB, což vedlo ČNB nejprve k uvolnění kurzu koruny k euru (duben 2017) a od srpna 2017 pak k zvyšování úrokových sazeb. V sérii poměrně rychlých kroků se pak v průběhu roku 2017 a 2018 ČNB povedlo zvýšit krátkodobé úrokové sazby na druhou nejvyšší úroveň v Evropě (po Rumunsku). Ceny dluhopisů na zvyšování sazeb reagovaly negativně – nicméně zhruba v půlce minulého roku se výnosy dostaly na úroveň, která přilákala zahraniční investory – a od té doby dluhopisové výnosy stagnují, popřípadě mírně klesají.

2. Jaká je situace na trhu dnes?

Analytici předpovídají letos jedno až tři úroková zvýšení, pokud koruna neposílí, jak ČNB předpokládá. Podobný názor sdílejí i největší jestřábi v České národní bance. Tržní výnosové křivky ale naopak tvrdí něco jiného. Křivka státních dluhopisů je výjimečně plochá, když sazby dluhopisů se splatností jedna až deset let jsou skoro stejné. Trh si tedy myslí, že hospodářské zpomalení bude tak velké, že ČNB už sazbu nezvýší. Křivka úrokových swapů je dokonce inverzní, neboli krátkodobé sazby jsou výše než dlouhodobé, a to poprvé od roku 1998. Tady si trh myslí, že zpomalení přeroste v recesi a dříve či později bude ČNB muset sazby snížit. Rozdíl ve výnosech mezi německými a českými státními dluhopisy je přitom na rekordních úrovních, jaké bývají v časech hospodářských problémů. Takže tady jsou dva úhly pohledu. Analytici mluví o zvýšení úroků, trh s ničím podobným nepočítá. Bohužel oba názory nemohou existovat současně a jedna strana se fatálně mýlí.

3. Jak se bude dluhopisům dařit, jaký je váš výhled na budoucí výkonnost?

ČNB mluví o zvyšování úrokových sazeb v době, kdy ostatní centrální banky z obavy ze zpomalení ekonomiky od něj upouští anebo je odkládají. Možná je naše ekonomika (na rozdíl od ostatních) něčím výjimečná anebo mají naši centrální bankéři (na rozdíl od ostatních) výjimečné informace.  Ovšem pokud tomu tak není, hospodářský cyklus se mění a naše úrokové sazby budou následovat ostatní, pak je asi nejlepší moment do dluhopisů investovat.  Když se sazby nehýbou (anebo dokonce jdou dolů), je to nejlepší prostředí pro dluhopisy, jaké si dokážete představit.

4. Velmi často se setkáváme, že dluhopisy reagují na pohyb úrokové sazby. Můžete nám vysvětlit citlivost výnosu do splatnosti a ceny dluhopisu na úrokové sazbě?

Citlivost dluhopisu na změnu výnosu do splatnosti udává tzv. durace (průměrná splatnost finančních toků dluhopisů). Čím větší durace je (obecně, čím delší dluhopisy jsou), tím více se dluhopis hýbe v ceně, pokud se výnos do splatnosti mění. Rostou-li úroky, cena dluhopisů jde dolů. Pokud úroky klesají, cena dluhopisů roste. Očekáváte-li tedy růst úrokových sazeb, pak se snažíte mít duraci co nejkratší (protože proděláte málo). Naopak, pokud čekáte pokles sazeb, tak se snažíte mít duraci co největší (protože hodně vyděláte).

5. Na co je podle vás důležité se zaměřit při výběru dluhopisového fondu?

Důležité je vědět, do jakých dluhopisů fond investuje – kvalitní státní dluhopisy se v částech ekonomického cyklu chovají jinak, než dluhopisy emitentů se spekulativním ratingem (tzv. dluhopisy s vysokým výnosem, high yield dluhopisy). Pokud ekonomika roste, pak dluhopisy se spekulativním ratingem ty státní překonávají. To se však změní, když ekonomika růst přestane a nastanou trable. Z výše zmíněného pohledu je celkem důležité znát i duraci. Fondy s nižší durací budou fondy s vyšší durací překonávat, pokud úrokové sazby rostou. To se však změní, když začnou úrokové sazby klesat. No a pak jsou důležité i další věci jako při výběru kteréhokoliv jiného fondu (poplatky, náklady, právní forma, zkušenost portfolio manažera atd.)  

6. Můžete nám představit Váš dluhopisový fond?

Fondy NN (L) International Czech Bond a NN (L) International Czech Short Term Bond jsou jedny z nejstarších dluhopisových fondů existujících na našem trhu (oba existují od roku 1997), oba jsou vedeny v Lucembursku a páteří portfolia obou fondů jsou české státní dluhopisy. NN (L) International Czech Short Term Bond investuje do krátkodobých dluhopisů, NN (L) International Czech Bond do dluhopisů po celé délce výnosové křivky. Současná durace NN (L) International Czech Short Term Bond je zhruba půl roku, u NN (L) International Czech Bond 6,4 roku (fond má v současnosti patrně nejdelší duraci ze všech českých dluhopisových fondů). Fondy se vám mohou hodit, pokud si myslíte, že jsou naše úrokové sazby na vrcholu a s naší ekonomikou to do budoucna nevypadá dobře. Anebo třeba máte v portfoliu hodně akcií a chcete mít pojistku pro případ, že se pletete a budoucnost je horší, než si dokážete představit.

Právní upozornění

Tento text nepředstavuje nabídku ke koupi cenných papírů. Za ztrátu, která by mohla čtenáři případně vzniknout použitím informací uvedených v tomto dokumentu, nenese NN Investment Partners C. R., a. s. žádnou zodpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.