20 let odpovědného investování v NN Investment Partners, udržitelné fondy se osvědčily v každé fázi tržního cyklu

30.06.2020 | Novinky
  • Evropská i globální strategie překonává svůj benchmark na jednoletém, tříletém i pětiletém horizontu

  • Konzistentní nadvýnos dokazuje význam integrace ESG faktorů (E – životní prostředí, S – sociální faktory a G – udržitelné řízení)

  • Fondy nabízí atraktivní výnosy pro investory a zároveň přispívají blahobytu společnosti a zohledňují ochranu životního prostředí

Fond NN (L) European Sustainable Equity překonal na jednoletém, tříletém a pětiletém horizontu svůj benchmark MSCI Europe Index (Net) o 15.0, 6.3 a 5.4 procentního bodu v hrubém vyjádření a NN (L) Global Sustainable Equity předčil MSCI World Index (Net) o 18.6, 6.5 a 3.7 procentního bodu. Oba fondy tak prokázaly schopnost generovat nadvýnos v různých tržních podmínkách, což přisuzujeme našemu společensky odpovědnému přístupu a pečlivému výběru akcií firem, které jsou schopny přizpůsobit se měnícímu se prostředí a generovat zisk v budoucnu.  

Fondy byly představeny v době zavedení Rozvojových cílů tisíciletí OSN, což byl jeden z prvních kroků v oblasti celosvětové spolupráce v boji proti chudobě, hladomoru, epidemiím, negramotnosti, ničení životního prostředí a diskriminaci žen.  V průběhu následujících dvou desetiletí následovaly další milníky jako Zásady odpovědného investování (PRI), Pařížská dohoda a zavedení 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG), které přispěly k tomu, že koncept společensky odpovědného investování se postupně stal standardem.

„Díky důrazu na integraci ESG faktorů jsme byli schopni odhalit potenciální hodnotu firem v budoucnu. Tato strategie se nám osvědčila v každé fázi tržního cyklu. Přísný výběr akcií do portfolií fondů a zaměření na firmy s udržitelným a perspektivním obchodním modelem umožnily odolávat velkým šokům na trhu. Fondy prokázaly odolnost během velké finanční krize v roce 2008 a překonaly své tradiční konkurenty také při koronakrizi,“ dodává Hendrik-Jan Boer, hlavní portfolio manažer udržitelných fondů v NN Investment Partners.

Navzdory turbulentnímu vývoji jsme v průběhu let náš investiční přístup příliš neměnili. Dlouhodobě hledáme kvalitní společnosti se silnou konkurenční výhodou a udržitelným obchodním modelem i způsobem řízení. Zaměřujeme se na budoucí potenciál těchto firem, klíčem je nalézt budoucí lídry odvětví. V současné době vidíme významné příležitosti v oblasti zdravotnictví a transformace k nízkouhlíkové ekonomice.

Schopnost firem ustát současnou koronakrizi závisí na tom, jak se jednotlivé firmy starají o své zaměstnance a jak jsou flexibilní a přizpůsobivé novým podmínkám. Věříme, že takové firmy budou mít dobrou pozici, aby čelily výzvám následujících 20 let. Ačkoliv přesně nevíme, o jaké výzvy se bude jednat, jsme připraveni na budoucnost díky zaměření se na odolnost a udržitelný růst.

Víte, co si představit pod pojmem společensky odpovědné investování? Podívejte se na naše krátké video.