Investiční seriál: Dluhopisy rozvíjejících se zemí jako dynamický prvek dluhopisového portfolia

29.04.2021 | Novinky

Dobře nastavené portfolio obsahuje obvykle konzervativní složku, která dodává do portfolia stabilitu. Na pomyslném druhém pólu jsou pak dynamické investice, které naopak do portfolia přináší další potenciální výkonost, byť za cenu vyššího rizika.

Domácí investor pro konzervativní investici preferuje obvykle dluhopisy v domácí měně. U českých investorů to budou zejména korunové státní dluhopisy. Co ale dělat, pokud hledám pro tuto část portfolia více dynamiky, tedy rizika a dalšího výnosu? Zejména v období nízkých úrokových sazeb a negativních výnosů je to velmi aktuální otázka.

Jednou z investičních příležitostí mohou být dluhopisy rozvíjejících se zemí

Země jako Čína, Rusko, Brazílie, Indie nebo Jižní Korea mají za sebou několik desetiletí velmi dynamického ekonomického rozvoje. Tyto a další země budují svou infrastrukturu, rozvíjí průmysl, inovují a adaptují se na nové technologie. Jejich obyvatelstvo bohatne, roste střední třída a její spotřeba.

Je třeba si ovšem uvědomit, že investice do dluhopisů rozvíjejících se zemí (emerging markets debt) má určité parametry.

Zaprvé jde o širokou, diverzifikovanou a rychle rostoucí třídu aktiv, která již překonala hranici 5 bilionů dolarů a která zahrnuje nejen velké ekonomiky jako Čínu nebo Indii, ale také mnohem menší země Afriky či Karibiku. Tyto země jsou teprve na začátku jejich cesty k zařazení do finančních systémů, a proto je třeba je sledovat  a do budoucna s nimi také počítat.

Zadruhé, ve světě stále velmi nízkých úrokových sazeb nabízí dluhopisy rozvíjejících se trhů jeden z mála zdrojů výnosu, který se pohybuje mezi 5 a 7 procenty v závislosti na zvolené třídě aktiv.

A konečně zatřetí je důležité očekávání, že se ekonomika vrátí k růstu ještě letos, a podpoří tak ozdravení základních ukazatelů rozvíjejících se trhů.

Aktuální vývoj na rozvíjejících se trzích

Vlivem pandemie koronaviru vzrostlo zadlužení všech států a rozvíjející se trhy nebyly výjimkou. Věříme, že s obnovou ekonomického růstu dojde také k jejich uzdravení.   Mezi investory navíc sílí názor o tom, že integrace environmentálních, sociálních a správních (ESG) faktorů do finanční analýzy pozitivně ovlivňující dlouhodobá a krátkodobá rizika a přínosy, se týká i investování na rozvíjejících se trzích. V NN Investment Partners jsme přesvědčeni, že integrace ESG nám také umožní vytvořit udržitelnější svět.

Je silný důvod k přesvědčení, že zatímco u jiných investic je možné volit i pasivní přístup, na rozvíjejících se trzích se vyplatí využít aktivní správy aktiv. Investiční prostor zahrnuje totiž více než 80 zemí a všechny tyto země se neustále vyvíjí, stejně jako investiční instrumenty na nich dostupné.

V NN Investment Partners věříme, že důkladný fundamentální výzkum v kombinaci se zkušeným týmem nám umožní odhalit příležitosti v podobě nesprávně ohodnocených dluhopisů na rozvíjejících se trzích, což lze využít ke generování konzistentního výnosu překonávajícího výkonnost našeho benchmarku.

Které NN Fondy reprezentující tuto třídu aktiv?

Fond dluhopisů rozvíjejících se trhů NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) je vlajkovou lodí NN Investment Partners v tomto investičním prostoru. Jsme průkopníky investičních strategií v tvrdých měnách na rozvíjejících se trzích. Zabýváme se jimi již více než 27 let, díky čemuž můžeme vykázat velmi dlouhou a úspěšnou investiční historii. Naší výhodou je také osvědčený přístup, díky kterému zajišťují portfolio manažeři řízení portfolia v různých časových pásmech. Poskytujeme tak 24hodinové pokrytí trhů, na kterých investujeme, stejně jako 24hodinovou možnost obchodování za účelem zajištění dostatečné likvidity v každém časovém pásmu.

Integrace ESG kritérii na rozvíjejících se trzích a budoucí vývoj

Integrace ESG kritérii má v rozvíjejících se trzích určitá specifika. Především je velmi důležité zapojit rozvíjející se trhy do řešení globálních témat, jakými jsou udržitelnost, změna klimatu, snižování chudoby, nebo splnění dalších cílů udržitelného rozvoje OSN, takzvaných SDG.

Pro investory je důležité začlenění kritérií ESG nejen s ohledem na finanční výnos, ale také na hledisko udržitelnosti. Proto jsme v NNIP vytvořili pro rozvíjející se trhy specifický rámec hodnocení těchto kritérií.

V letošním roce je možné očekávat návratu k růstu, takže předpokládáme, že rozvíjející se trhy porostou a pravděpodobně překonají i trhy rozvinuté z hlediska ekonomického oživení. Očekáváme, že globální politika podpor ekonomik bude pokračovat jak na fiskální, tak na monetární úrovni. To znamená, že prostředí bude pro rozvíjející se trhy příznivé. Tento vývoj bude navíc podporován také příznivým tržním výhledem na ceny komodit.