Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) International Czech Bond

25.05.2020 | Novinky

Dluhopisový fond s dominantní expozicí na státní dluhopisy ČR. Při dlouhé duraci kolísá výrazněji oběma směry než konkurence. Současná krize mu poskytuje příležitost ke zhodnocení a náskoku.

Společnost NN Investment Partners nabízí tuzemským investorům kromě širokého spektra akciových a několika smíšených fondů také skupinu různě rizikových dluhopisových fondů. Níže si představíme známý korunový dluhopisový fond zaměřený na státní dluhopisy ČR, který eliminuje měnové riziko a drží v rozumných mantinelech kreditní riziko.

Nadstandardní durace

NN (L) International Czech Bond investuje do likvidních korunových dluhopisů s ratingem v investičním stupni, emitovaných především českým státem nebo ČNB a okrajově i firmami působícími v ČR nebo českými pobočkami zahraničních společností, případně obcemi či jinými státy. Minimálně zastoupené nekorunové (eurové) pozice zajišťuje vždy do koruny. Svou výkonnost srovnává s benchmarkem, kterým je index českých státních dluhopisů ICE BofA Merrill Lynch Czech Government. I když může fond obsahovat i mimobenchmarkové pozice, většinou se celkovým složením portfolia od indexu zásadně neodchyluje. Důsledkem je dlouhodobá dominance státních dluhopisů ČR a obvykle značná modifikovaná durace portfolia odpovídající indexu – nyní blízko hodnoty 7. NN (L) International Czech Bond v tomto ukazateli běžně překonává konkurenční fondy s významným pokrytím státních dluhopisů ČR. Vyplývající velké úrokové riziko zmírňuje úrokovými swapy.

Kritéria pro výběr dluhopisů do portfolia vycházejí z požadavků na vysokou kreditní kvalitu i zajímavé úročení nebo sektorovou rozmanitost emitentů. Stěžejní roli hraje predikce změny tvaru a posunu korunové výnosové křivky na základě výhledu portfolio managementu na dluhopisové trhy obecně i podle vývoje důležitých makroekonomických veličin včetně inflace a úrokových sazeb nejen v ČR. Očekávaný pohyb korunové výnosové křivky slouží ke stanovení průměrné splatnosti držených dluhopisů s cílem dosahovat dlouhodobě kladné výkonnosti za cenu krátkodobých až střednědobých výkyvů. Průměrná durace portfolia se pohybuje v rozmezí ± 2 roky oproti úrovni benchmarku.

Dluhopisy ČR až 90 %

Tabulka 1 ukazuje složení portfolia portrétovaného fondu z konce března podle země původu a sektorů zastoupených emitentů. Potvrzuje se jednoznačná expozice fondu do státních dluhopisů ČR, dosahující téměř 90 %. Mimo ně zaujímají v portfoliu okrajové místo dluhopisy finančních společnosti, popř. průmyslových a energetických podniků. Malou část emisí reprezentují zahraniční společnosti především ze západní Evropy. K zahrnutým českým firmám patři mj. Energetický a průmyslový holding.

Tabulka 2 ukazuje přehled 10 největších pozic fondu na konci března, tvořených vesměs státními dluhopisy ČR. Mají přitom rozdílné zbytkové splatnosti od krátkých, středních až po dlouhé. Fond podle tabulky 3 sleduje celkovou citlivost na změnu úrokové sazby odpovídající 3 až 5letým dluhopisům a také nízké kreditní riziko díky dominanci ratingového stupně AA, přiděleného českým státním dluhopisům.

Průměrná modifikovaná durace portfolia fondu dosahovala koncem března hodnoty 6,8 a průměrný výnos do splatnosti činil 1,6 % p.a. U benchmarku se jedná o téměř stejná čísla 6,9 a 1,5 % p.a.

Značný potenciál

Grafy 1 a 2 srovnávají 5letou korunovou výkonnost portrétovaného fondu, jeho benchmarku ICE BofA Merrill Lynch Czech Government TR a průměru konkurence šesti korunových dluhopisových fondů s rovněž významným pokrytím státních dluhopisů ČR. Portrétovaný fond setrvale zaostával za benchmarkem při podobné kolísavosti, ale relativní ztráta na index -5,5 % za 5 let je menši, než by odpovídalo průměrné nákladovosti OCF 1,3 % p.a. To svědčí o kvalitním výběru dluhopisů do portfolia.

Jasné kontury má vztah výkonnosti fondu a průměru konkurence, prezentovaný i v tabulce kvantitativních ukazatelů. NN (L) International Czech Bond vychází s ohledem na uvedené rozdíly v investiční strategii jako mnohem kolísavější než většina konkurentů – vykazuje podstatně silnější zisky na rostoucím trhu a adekvátně výraznější ztráty na klesajícím trhu. V roce 2017 a v 1. pololetí 2018 mu stejně jako státním dluhopisům ČR uškodila kombinace zrychlování české inflace, ukončení devizových intervenci ČNB a zahájení delší etapy zvyšování úrokových sazeb ČNB v prostředí silného ekonomického růstu ČR s mzdovými tlaky. Situace se začala obracet od 2. pololetí 2018, kdy růst světové i české ekonomiky postupně zpomaloval vlivem obchodní války USA-Čína a ČNB zvolnila tempo zvyšování úrokových sazeb. Po přechodném 2. pololetí 2019 a začátku roku 2020, kdy inflace v ČR navzdory očekávání zrychlila, udeřila koronavirová krize, jejíž dramaticky světový průběh navedl ČNB od boje s inflací k nedávnému prudkému snížení základní úrokové sazby z únorových 2,25 % až na květnových 0,25 % p.a. Dluhopisy ČR tak dostaly nový impuls ke zhodnocení a portrétovaný fond k nadvýkonnosti.

Z vybraných konkurentů v grafech 3 a 4 se mu nadstandardní kolísavosti nejvíce blíží KBC Renta Czechrenta s modifikovanou durací 5,3 na konci března. Jde také o benchmarkový fond, který významně přizpůsobuje složení portfolia srovnávacímu indexu včetně trvale delší durace. Zbývající fondy Raiffeisen fond dluhopisových trendů a Amundi CR – obligační fond ale žádný benchmark nesledují a mohou tak flexibilněji reagovat na tržní vývoj např. zkrácením durace.

NN (L) International Czech Bond představuje nyní zajímavou příležitost pro investory, kteří věří, že koronavirová krize ve světě ani ČR rychle neodezní a vyvolá značný útlum agregátní poptávky i další pokles korunové výnosové křivky.

Plusy a mínusy

+ Šance na výrazné zhodnocení v případě zpomalení inflace v ČR

+ Korunová investice bez měnového rizika

- Vysoká volatilita ve srovnání s konkurencí

- Slabá diverzifikace, dominují dluhopisy ČR

Popis fondu

 Velikost fondu k 31.3.2020                    5 866 mil. CZK
 Daňový domicil  Lucembursko
 ISIN  LU0082087437
 Typ fondu  dluhopisový: ČR
 Typ výnosu  kapitalizační
 Vznik fondu  srpen 1997
 Vstupní poplatek  max. 2,5 %
 Manažerský poplatek  1,0 % (OCF 1,30 %)
 Benchmark  ICE BofA Merrill Lynch Czech government
 Minimální investice  500 CZK

 

Zdroj: Časopis FOND SHOP 10/2020