Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Flex – únor 2014

Představenstvo Společnosti rozhodlo o následujících dodatcích, které nabydou účinnosti od 1. března 2014.