Oznámení akcionářům společnosti NN (L) Patrimonial – září 2022

Dovolujeme si vás informovat o úpravách v prospektu společnosti NN (L) Patrimonial, který bude vydán ke dni 1. října 2022. 

Jak již bylo oznámeno v červnu, dochází ke změně SFDR klasifikace fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable z článku 9 na článek 8. 

Na základě informací dostupných v době zavedení SFDR (tj. 10. března 2021) byl fond klasifikován jako produkt podle článku 9 SFDR. K aktualizaci SFDR klasifikace došlo v důsledku objasnění, které Evropská komise zveřejnila až po datu implementace.

Zdůrazňujeme, že nedochází k žádné změně investiční politiky fondu nebo jeho stávajícího portfolia.

Více informací se dočtete v dokumentech, které najdete ke stažení pod odkazem níže.