Oznámení pro akcionáře společnosti ING (L) – únor 2014

Společnost vydala Výroční zprávu a auditované výkazy za rok uzavřený k 30. září 2013.