Oznámení akcionářům společnosti NN (L) - srpen 2020

Dovolujeme si vás upozornit na plánované přeshraniční sloučení níže uvedených podfondů SICAV NN (L) s níže uvedenými podfondy holandského fondu NN Paraplufonds 1 NV. Toto sloučení nemá vliv na prospekt společnosti, který je platný od 16. prosince 2019. Více informací o nadcházejících změnách se dočtete v dokumentu, který najdete ke stažení pod odkazem níže.