Rozhovor pro FOND SHOP: Odpovědné investování má smysl

26.03.2021 | Novinky

Podílové fondy skupiny NN se strategií odpovědného investování či udržitelného rozvoje si i v době pandemické krize zachovaly zájem investorů a solidní výkonnost.

Obchodní ředitel a místopředseda představenstva NN Investment Partners C.R., a.s. Jan D. Kabelka odpovídal na dotazy FOND SHOPu, které se týkaly obchodních výsledků společnosti za loňský rok poznamenaný koronavirovou krizí, preferencí retailových investorů, výkonnosti NN Fondů, vzniku společnosti KK INVESTMENT PARTNERS a její zamýšlené fondové nabídky, struktury dostupných smíšených a akciových NN Fondů, nedávného překotného vývoje na finančních trzích i příležitostí pro kolektivní investování v ČR.

Jak hodnotíte obchodní výsledky společnosti NN Investment Partners C.R. v náročném roce 2020? Vedla koronavirová krize k významné změně některých dlouhodobých trendů prosazujících se před jejím vypuknutím (např. v objemu spravovaných aktiv nebo počtu klientů)? 

Je to možná trochu paradoxní, ale zájem investorů v loňském roce neopadl. V prvním čtvrtletí jsme zažili korekci na trzích jako důsledek prvního šoku z vývoje pandemie, nicméně ve zbytku roku se dařilo ztráty postupně vyrovnat. Naše strategie zakončily rok ve velmi dobrých číslech. Aktiva ve fondech rostla v rámci celého trhu. Z pohledu obchodu i výkonností bychom měli být společně s našimi investory spokojeni.  

Přehodnotili vaši retailoví klienti v důsledku nástupu pandemie citelně své investiční preference z hlediska tříd aktiv a výnosově-rizikových profilů, regionálního a sektorového zaměření akciových investic nebo ratingové a durační orientace dluhopisových investic? 

Naši investoři využívají dlouhodobě podobnou škálu produktů. Větší zájem vidíme na korunových třídách našich fondů, kterých nyní nabízíme již 22. V loňském roce jsme zaznamenali příliv prostředků do dluhopisových fondů, a to domácích i rozvíjejících se trhů. Velmi dobrou odezvu mají také investice z oblasti odpovědného investování, na které se dlouhodobě zaměřujeme. 

Můžete jmenovat NN Fondy, s jejichž střednědobou až dlouhodobou rizikově váženou výkonností jste spokojen a které ani v minulém roce nezklamaly? Existují i takové, které neplní to, co jste od nich očekávali? 

Orientujeme se na tři oblasti. Region střední a východní Evropy, kde jsme byli nadmíru spokojeni s výkonností obou našich korunových dluhopisových fondů. Středoevropské akciové fondy za vývojem ve zbytku Evropy mírně zaostaly, ale jsou k tomu vcelku opodstatněné důvody. Dařilo se našim smíšeným fondům, oba fondy NN (L) Patrimonial drží nejvyšší hodnocení od agentury Morningstar (pozn. red. viz jejich výkonnosti v grafech 1 a 2). A zmíněná oblast odpovědného investování prokázala svoji odolnost i v období pandemické krize. 

Společnost NN Investment Partners C.R. změní svůj název na KK INVESTMENT PARTNERS a přestane být součástí NN Group. Navzdory tomuto osamostatnění však bude s NN Group nadále úzce spolupracovat v oblasti distribuce podílových fondů NN. Které hlavní důvody vás vedly k tomuto kroku a co si od něj slibujete? 

Hlavním důvodem je rozhodnutí akcionáře ohledně oddělení správy majetku a distribuce podílových fondů. Správa majetku a podílové fondy NN budou v České republice i nadále působit pod značkou NN Investment Partners, nově pod pobočkou NN Investment Partners B.V, Czech Branch. Stávající společnost změní majitele i název a bude působit pod stejnou licencí ČNB a se stejným IČO v oblasti distribuce podílových fondů. Společnost KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. bude i nadále úzce spolupracovat se skupinou NN. Kromě názvu a barvy našich aplikací se pro klienty ani spolupracující firmy nic nemění. 

Bude KK INVESTMENT PARTNERS distribuovat i fondy jiných správců než NN Investment Partners? Pokud ano, můžete prozradit jakých? A přinese diskutovaný vznik KK INVESTMENT PARTNERS nějaké jiné změny v produktové oblasti nebo doprovodných službách pro investory? 

Rádi bychom do budoucna přinesli rozšíření produktové nabídky a přidali technologické inovace. Budeme se i nadále orientovat na aktivně řízené fondy, zejména z oblasti udržitelného rozvoje. Věříme, že jsme tak schopni přinést nejen finanční zhodnocení investorům, ale i přispět společnosti jako celku. 

V současnosti nabízí NN Investment Partners C.R. tři smíšené fondy dostupné i v měnově zajištěné korunové třídě: dynamický NN (L) Patrimonial Aggressive plus dva vyvážené NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable a NN (L) First Class Multi Asset (SRRI = 5; 4; 4). Neuvažujete doplnit tuto trojici o konzervativnější variantu čili defenzivní smíšený fond s korunovou třídou? 

V této chvíli nikoliv, poptávku po defenzivním smíšeném fondu vnímáme nyní jako omezenou. 

Nabídka akciových fondů NN Investment Partners C.R. je docela široká díky významnému pokrytí klasických sektorových fondů jako např. NN (L) Health Care, NN (L) Banking & Insurance, NN (L) Global Real Estate či NN (L) Energy. Vedle nich existují tematické fondy s novější strategií, které investují napříč sektory na bázi nějakého širšího tématu, např. NN (L) Smart Connectivity a NN (L) Climate & Environment. Budete rozšiřovat nabídku dnes populárních tematických akciových fondů?  

Naše nabídka se rozrostla o tři tematické fondy na přelomu roku 2019 a 2020. Jsme velmi spokojeni se zájmem klientů o tato témata. Fondům se také v prvním roce jejich působení velmi dobře dařilo. Jsme přesvědčeni, že poptávku klientů v této oblasti aktuálně pokrýváme. Propojení na principy udržitelného rozvoje je u těchto fondů pro investory velmi dobře srozumitelné. 

Co Vás nejvíce překvapilo na vývoji finančních trhů v roce 2020, do kterého zasáhla pandemie? Jaké příležitosti a rizika vidíte v kolektivním investování pro následující období několika příštích let? 

Za komentář stojí tři body. Rychlost, se kterou se trhy dokázaly vypořádat s komplikovanou situací. Díky důvěře investorů v silnou podporu centrálních bank a vlád jsme ve druhé polovině roku viděli výrazný růst. Dále obecný růst investic do podílových fondů, pravděpodobně způsobený díky omezené spotřebě retailových investorů. To potvrzuje rovněž vývoj na depozitech. A za třetí celosvětový příliv prostředků do fondů odpovědného investování, potvrzující naši dlouhodobou strategii v této oblasti. 

Příležitost pro profesionální správce podílových fondů vidím v aktuálním vývoji situace kolem investic do malých korporátních emisí, které jsme v minulých letech pozorovali na domácím trhu. Jsem přesvědčen, že se drobní investoři po zkušenostech s tímto velmi rizikovým segmentem vrátí k profesionální správě majetku, která vedle prezentace investičních cílů zaručuje také vysokou míru řízení rizik.  

 

 

 

Zdroj: FOND SHOP 6/2021, str. 10-11