Situace v Číně silně ovlivňuje kapitálové trhy

Po období relativního klidu zasáhla trhy náhlá a silná korekce. Investoři překvapení devalvací čínské měny sledují dění na rozvíjejících se trzích s obavami. Situace v Číně rozvíjející se trhy silně ovlivňuje a vývoj čínské ekonomiky je také jedním z hlavních faktorů určujících chování komoditních trhů. Ty mají dopad i na kapitálové trhy exportně orientovaných rozvinutých trhů (např. Německo nebo Japonsko), které jsou na dovozu komodit závislé.

Místo aby vývoj trhů odrážel vývoj ekonomiky, vývoj ekonomiky je nyní určován vývojem trhů. V takovém hospodářském prostředí je velmi obtížné předpovídat, kdy dojde ke zklidnění. Pokud jde o rozvíjející se trhy a volatilitu v oblasti komodit, je pozoruhodné, jak široká je na trhu shoda stavět se k těmto třídám aktiv negativně. Průzkumy mezi investory ukazují téměř rekordní skepsi vůči akciím rozvíjejících se trhů, komoditám a sektorům souvisejícím s energetikou. Tyto informace mohou dávat určitý signál o blízkosti konce poklesu, avšak lze jen těžko odhadnout, jak trvalé bude možné oživení. Dominový efekt vývoje v Číně a na rozvíjejících se trzích se totiž může snadno projevit i ve střednědobém horizontu.

V této situaci jsme velmi obezřetní. V posledních týdnech jsme snížili naše expozice v oblasti globálních akciových trhů, realit a korporátních dluhopisů. Nadále pokračujeme v opatrné strategii v oblasti komodit. Posílili jsme znovu naše portfolia v oblasti státních dluhopisů poté, co jsme v této oblasti byli po většinu druhého čtvrtletí mnohem opatrnější. Uvědomujeme si ale, že aktuální přehnaný odklon od rizikových aktiv, prudké korekce akciových trhů, cen ropy a vysoká volatilita měn jsou tak extrémní, že většina těchto aktiv již dosáhla tak nízké úrovně, kdy nelze vyloučit technický růst cen. Proto zůstáváme neutrální v oblasti akcií i nemovitostí a portfolia v těchto oblastech nepodvažujeme. Defenzivní jsme však u jádra problémů, tedy v oblasti rozvíjejících se trhů, kde váhu akcí snižujeme, podobně jako u korporátních dluhopisů a komodit.