Tři investiční megatrendy pro rok 2022

26.11.2021 | iMěsíčník

V nadcházejících letech budou investičnímu světu dominovat tři témata. Budou určovat rovněž obrysy tržního výhledu na příští rok, takže jejich pochopení je zásadní pro rozhodování o investicích v následujících měsících. Tyto tři megatrendy jsou:

  1. normalizace ekonomik po koronakrizi,
  2. pokračující hledání alternativních zdrojů výnosů,
  3. zrychlující se přechod k udržitelnější ekonomice.

 

Zatímco zotavování z ekonomických dopadů pandemie bude utvářet prostředí v krátkodobém horizontu, dlouhodobá perspektiva bude mnohem více ovlivněna rostoucím tlakem na boj proti změně klimatu, a to na státní i firemní úrovni. Investoři a správci aktiv zde mohou mít velký vliv a zároveň získat atraktivní výnosy.

Vlády po celém světě se nadále potýkají s dopadem koronakrize a v USA, eurozóně i Číně jsou silné vládní zásahy čím dál viditelnější. Zvyšují se výdaje na vše, od sociální péče přes infrastrukturu až po vzdělávání a zdravotní péči. Mnohem silnější role státu bude mít zásadní dlouhodobý dopad na trhy. Určí úroveň veřejných i soukromých investic, očekávání inflace, míru svobody pro firmy i úroveň zadlužení a daní.

Jednou z nejvýznamnějších oblastí politiky je přechod k udržitelnosti. Boj proti změně klimatu je široká oblast politiky, která se dotýká mnoha aspektů firemních operací a představuje také rostoucí příležitosti pro investory.

 

Příležitosti pro investory

Trhy se budou potýkat s normalizací, intenzivními politickými debatami a nejistotami ohledně politiky centrálních bank. To vytvoří volatilní tržní prostředí, které však bude přiměřeně konstruktivní pro růst a riziková aktiva, například v oblasti komodit a akcií.

Tlak na hledání výnosu se může postupně zmírnit vzhledem ke zvýšeným výnosům státních dluhopisů, ale investoři budou i nadále prozkoumávat svět nelikvidních tříd aktiv a hledat alternativní zdroje výnosů. Když tržní výhled ovlivňuje tolik neznámých, je možné vzít alternativní aktiva úvahu, protože jsou do značné míry oddělena od tradičních trhů.

Rostoucí příležitosti vidíme také v integraci environmentálních a sociálních faktorů a udržitelného řízení. Přestože integrace ESG vyžaduje více proprietárního výzkumu, poskytuje lepší výnos očištěný o riziko a investorům umožňuje plnit jejich cíle udržitelného investování.

 

Přechod k udržitelnosti

Hlavní světové ekonomiky budou upřednostňovat politiku zaměřenou na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Správci aktiv vyjádřili svůj závazek iniciativou Net Zero Asset Managers, která podporuje cíl nulových emisí nejpozději do roku 2050.

Investiční příležitosti na tomto poli jsou obrovské. Zvýšená regulace udržitelného financování nabízí investorům jasné výhody, včetně větší transparentnosti ohledně alokace aktiv, a tak podněcuje přesuny kapitálu do ekologičtějších řešení. Všechny tyto změny usnadňují investorům posouvat svá portfolia směrem k uhlíkové neutralitě a přispívat k environmentální udržitelnosti.

 

Nechte si zasílat iMěsíčníky pravidelně!

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter NN iMěsíčník. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.

Pokud nebudete chtít tato sdělení dále dostávat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.