Komentář k vývoji NN Fondů v únoru pro stávající investory

 

NN (L) International Czech Short Term Bond (CZK)

 • ČNB v únoru opět zvýšila 2týdenní repo-sazbu z 3,75 % na aktuálních 4,50 %.
 • Průměrný výnos do splatnosti indexu 1-3letých českých státních dluhopisů klesl na 3,95 %, referenční sazba CZEONIA vzrostla na 3,56 %.
 • Míra inflace v únoru překročila hranici 10 % a česká koruna oslabila oproti euru na 24,99 korun.
 • Fond díky vyšší duraci portfolia překonal většinu konkurence.
 • Průměrný výnos do splatnosti fondu vzrostl na 4,58 % a průměrná durace klesla na 0,78.

 

NN (L) International Czech Bond (CZK)

 • Výnosy 10letých českých státních dluhopisů klesly na 3,23 % a výnosy 2letých vzrostly na 4,46 %. Inverzní sklon výnosové křivky se zvýšil.
 • Trhy vnímaly zvýšení sazeb ČNB jako znamení, že se sazby přiblížily svému vrcholu, což podpořilo výkonnost dluhopisů denominovaných v korunách.
 • Snížili jsme duraci u našich investic do dluhopisů v eurech a dolarech, kterým se moc nedařilo, a výrazně jsme snížili naše pozice ve fondech firemních dluhopisů.
 • Volnou hotovost jsme investovali do českých státních dluhopisů s dlouhou splatností.
 • Průměrný výnos do splatnosti fondu klesl na 3,99 % a průměrná durace klesla na 6,23.

 

NN (L) International Central European Equity (CZK)

 • Středoevropské akciové trhy v únoru klesaly.
 • Největší propad zaznamenalo Maďarsko kvůli expozici akciových titulů na Rusko a Polsko, jehož výkonnost stáhly akcie z finančního a spotřebitelského sektoru.
 • Rumunský a český akciový trh poklesl méně díky větší orientaci na defenzivní akciové sektory.
 • Výkonnost fondu byla negativně ovlivněna vyšším zastoupením finančního sektoru, avšak silná expozice na sektor utilit a rumunský akciový trh ztráty zmírnila.
 • Snížili jsme zastoupení finančního sektoru a přesouváme prostředky do defenzivních akcií, sektoru utilit a energetických akcií.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (CZK)

 • Evropské akcie ztratily -3,0 % (index MSCI Europe) a poklesly také evropské dluhopisy (Bloomberg Barclays Euro Aggregate -2,2 %).
 • Na výkonnost fondu měl největší vliv konkrétní výběr akciových titulů, ztráty naopak zmírnila naše taktická alokace aktiv. Fond těžil z nižší durace dluhopisového portfolia.
 • V aktuálním tržním prostředí jsme přestali aktivně vyhledávat rizikové investice a posunuli jsme portfolio fondu k neutrálnějšímu nastavení oproti benchmarku.
 • V akciové složce portfolia jsme neudělali žádné významné změny.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (CZK)

NN (L) Patrimonial Defensive (CZK)

 • Oba fondy vycházejí ze stejného portfolia, liší se pouze nastavením akcií a dluhopisů v neutrálním nastavení:
  • NN (L) Pat. Defensive: 25 % akcií, 75 % dluhopisů
  • NN (L) Pat. Aggressive: 75 % akcií, 25 % dluhopisů
 • V prostředí klesajících akciových i dluhopisových trhů se vyjímaly komoditní sektory: energie (+5,0 %) a materiály (+1,9 %).
 • Relativně lépe se dařilo také defenzivním akciovým sektorům zdravotnictví, utilit a nezbytného spotřebního zboží, které dokázaly většinou omezit své ztráty do výše 1 %.
 • V průběhu měsíce pokračoval tlak na růstové akcie, které zaznamenaly poklesy mezi 4,5 % a 5,5 %.
 • Kvalitní státní dluhopisy byly negativně ovlivňované zpřísňující se měnovou politikou a tlakem na růst sazeb. Naopak pozitivní vliv měla vyšší poptávkou investorů v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.
 • Přijali jsme obezřetnější přístup k evropskému regionu a v rámci akciové složky máme nyní relativně vyšší zastoupení titulů z USA a nižší zastoupení evropských akcií.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (CZK)

 • Únorové události vedly k silnému nárůstu averze k riziku u investorů, akcie ztrácely a rostla volatilita, index MSCI World ztratil 2,6 % (v eurech).
 • Z regionálního pohledu zaznamenaly nejhorší výsledky akcie eurozóny (-5,2 %), naopak relativně lépe se dařilo akciím v Asii a ve Velké Británii.
 • Jediná třída aktiv, která rostla, byly komodity.
 • Fond nepřekonal benchmark hlavně kvůli nižší expozici na fosilní paliva a výběru titulů v průmyslovém sektoru.
 • Pozitivně k výkonnosti fondu přispěly tituly z oblasti obnovitelné energie.

 

NN (L) Global High Dividend (CZK)

 • Vyšší inflace, rostoucí sazby centrálních bank a stupňující se geopolitické napětí způsobily pokles světových akciových trhů.
 • Minimální zastoupení IT sektoru a souvisejících odvětví v portfoliu omezilo ztráty fondu.
 • K výkonnosti pozitivně přispěly také tituly ze sektoru zdravotnictví.
 • Výrazné ztráty zaznamenaly tituly ze sektoru nemovitostí.
 • Nadále vyhledáváme atraktivní příležitosti ve zdravotnictví, udržujeme relativně vyšší zastoupení sektorů financí a utilit a výrazně nižší zastoupení IT.

 

NN (L) Climate & Environment (CZK)

  • Tržní vývoj byl zastíněn invazí Ruska na Ukrajinu, akciové trhy klesaly a volatilita rostla.
  • Díky rostoucím cenám energií vzrostl zájem o obnovitelné zdroje a akcie těchto společností v našem portfoliu přinesly vysoká zhodnocení, čímž snížily celkovou ztrátu.
  • Aktuální tržní prostředí není pro naši strategii ideální, avšak základní předpoklady našich investic jsou silné – tyto společnosti mají zdravé rozvahy a dlouhodobý růstový potenciál.
  • Zaznamenali jsme příliv kapitálu do fondu a za tyto prostředky jsme navýšili investice do společností, o jejichž kvalitě jsme nejvíce přesvědčeni.

 

NN (L) Health Care (CZK)

 • Pokles akciových trhů pokračoval i v únoru, kdy jej výrazně posílily geopolitické události, růst cen energií a očekávání zpřísňování měnových politik v USA a EU.
 • Sektor zdravotnictví překonal širší akciový trh, dařilo se vybraným společnostem z portfolia fondu (Humana), některé naopak výrazně poklesly (ABBVIE).
 • Nejpozitivněji se na výkonnosti fondu podepsal výběr akciových titulů na základě růstových metrik.

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.