Tržní výhled: Situace se zřejmě zhorší, než se začne zlepšovat

Konflikt na Ukrajině má zřetelný a trvalý dopad na světovou ekonomiku. Inflace se dostala na úrovně nevídané desítky let, což donutilo centrální banky zvyšovat sazby, a to zpomaluje hospodářský růst. Tyto změny jsou natolik významné, že si zaslouží nový soubor scénářů, které popisují, jakými cestami se trh může ubírat v následujících letech. Jsou uspořádány kolem tří klíčových neznámých, kterými jsou odolnost ekonomického růstu, nákladová inflace a nervozita centrálních bank.

 

Základní scénář: Turbulentní přistání

Klíčovým předpokladem základního scénáře je, že inflace v USA a Evropě již dosáhla, nebo ve třetím čtvrtletí dosáhne svého vrcholu a v roce 2023 se bude postupně normalizovat.

Kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům budou letos centrální banky pokračovat ve zvyšování sazeb. Očekáváme, že na konci roku dosáhnou sazby Fedu úrovně 3,50 % a sazby ECB 0,75 %. Americká ekonomika výrazně zpomalí, ale vyhne se recesi. Evropskou ekonomiku podle našeho názoru čeká ve druhé polovině roku mírná recese.

Základní scénář charakterizuje zpomalení ekonomik, po němž následuje slabé oživení, vysoká inflace, která se pomalu normalizuje, a zvyšování úrokových sazeb, které by mohly dosáhnout vrcholu během jednoho roku. Tento scénář jsme pojmenovali Turbulentní přistání, protože v něm nedojde k „tvrdé“ recesi a protože označení „hladké přistání“ nevystihuje všechny výkyvy, tlaky a nejistoty na trzích.

Trhy budou po zbytek roku čelit růstovým a inflačním rizikům. To znamená nižší ocenění akcií a širší spready. Signálem pro případný bod obratu bude okamžik, kdy centrální banky přestanou zvyšovat sazby a ekonomické údaje přestanou mít klesající tendenci. Takový bod obratu přirozeně nabídne atraktivní ocenění na akciových i dluhopisových trzích.

 

Alternativní scénář Bez přistání: strukturálně vysoká inflace

K nastolení strukturálně vyšší inflace by bylo zapotřebí sledu několika inflačních šoků, které by vytvořily ohledně inflace trvalou nejistotu. Centrální bankéři by museli ztratit důvěryhodnost, pokud jde o jejich odhodlání bojovat s inflací. A konečně, musela by se objevit mzdově-cenová spirála.

I když očekáváme, že mzdy v letošním roce porostou nadprůměrně, nemáme zatím důkazy o trvalém zrychlení růstu mezd. Také dlouhodobá inflační očekávání jsou zatím dobře ukotvena. Pokud by se však tento scénář naplnil, růst ekonomik vyspělých zemí by zpomalil v důsledku vyšší nejistoty a očekávané výnosy by obecně byly nižší než v základním scénáři.

 

Alternativní scénář Tvrdé přistání: recese v USA

Aby se spustil scénář tvrdého přistání, musely by Fed a ECB nastolit rychlý a agresivní cyklus zvyšování úrokových sazeb. V USA by pak mohly být na konci roku na úrovni 4,5 % a v eurozóně na úrovni 2,0 %. Tímto nadměrným zpřísněním by se podařilo stlačit inflaci za cenu recese v USA a vážné recese s dvojitým dnem v eurozóně.

Vysoké sazby centrálních bank by vynulovaly výnosy dosažené na dluhopisových trzích. Akciové trhy by v tomto a příštím roce prošly dalšími korekcemi a i přes následné oživení by v příštích třech letech skončily v záporných hodnotách.

 

Pohled za obzor současné nejistoty

Podle našeho základního scénáře trhy v příštích 6–12 měsících zahájí nový cyklus s atraktivnějším oceněním akciových a dluhopisových trhů. Dva alternativní scénáře popisují budoucnost, ve které buď zůstane vysoká inflace, nebo se americká ekonomika dostane do recese. Tyto možnosti jsou sice vysoce relevantní, ale nejsou tak pravděpodobné, aby figurovaly v našem hlavním scénáři.

Výhledy kapitálového trhu jsou pod historickými průměry ve všech scénářích. Nicméně dosažení dna letošních tržních korekcí vytváří předpoklady pro vyšší výnosy v budoucnosti. Než se situace zlepší, bude pravděpodobně ještě hůře. Aktivní řízení portfolia může pomoci tento cyklus překonat.

 

Odebírejte novinky ze světa investic

Na základě této registrace Vám budeme zasílat náš pravidelný newsletter. Pokud si jej nebudete dále přát zasílat, klikněte v doručeném e-mailu na odhlášení ze seznamu.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na základě našeho oprávněného zájmu vyplývajího z Vaší registrace Vám můžeme na uvedenou e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení týkající se produktů či služeb naší společnosti.