Články

Získali jsme od OSN opět nejvyšší A+ rating za náš přístup k odpovědnému investování

14. 10. 2019 Novinky

V roce 2019 jsme opět získali nejvyšší A+ rating za naše strategie a uplatňování principů společensky odpovědného investování a ESG (Environmental, Social, Governance) kritérií. Toto hodnocení odráží naši ambici stát se lídrem v společensky odpovědném investování.

Toto investiční hodnocení našim klientům jasně dokazuje, že jsme nejen odhodláni uplatňovat principy společensky odpovědného investování, ale také že se nám integrace těchto principů do našich investičních procesů daří. ESG kritéria jsme úspěšně integrovali již do 66 % NN Fondů, což představuje spravovaná aktiva v hodnotě 176 miliard eur.

V NN Investment Partners považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak zvýšit návratnost investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku.

„Jsme hrdí na to, že jsme získali celkový rating A+ v kategorii Strategy & Governance. Toto maximální skóre zdůrazňuje strategický význam uplatňování principů společensky odpovědného investování a kritérií ESG v NN Investment Partners, stejně jako naše ambice být lídry v této oblasti,” uvedl investiční ředitel NN Investment Partners Valentijn van Nieuwenhuijzen.

Význam společensky odpovědného investování v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

5 důvodů, proč investovat odpovědně

  1. Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.
  2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
  3. Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.
  4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
  5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

Více informací o společensky odpovědném investování naleznete pod tímto odkazem.