Seznam fondů

Smíšené fondy

ISIN Název fondu Měna Třída Aktiv Riziková třída**
LU1087785041 NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) CZK Smíšený 4
LU0809674541 NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) EUR Smíšený 4
LU0119195450 NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) EUR Smíšený 5
LU0119195708 NN (L) Patrimonial Aggressive P Dis (EUR) EUR Smíšený 5
LU0405489047 NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) CZK Smíšený 5
LU0121216526 NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (EUR) EUR Smíšený 5
LU0119197159 NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) EUR Smíšený 4
LU0119197233 NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Dis (EUR) EUR Smíšený 4
LU0405489120 NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) CZK Smíšený 4
LU0119195963 NN (L) Patrimonial Balanced P Cap (EUR) EUR Smíšený 4

Akciové fondy - základní

ISIN Název fondu Měna Třída Aktiv Riziková třída**
LU0095527585 NN (L) EURO Equity P Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0430557719 NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) USD Akciový 6
LU0799821219 NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) CZK Akciový 6
LU0082087510 NN (L) European Equity P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0405488742 NN (L) European Equity X Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0119216553 NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU1542713687 NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0082087353 NN (L) International Czech Equity P Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0082087783 NN (L) Japan Equity P Cap (JPY) JPY Akciový 6
LU0429745879 NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) CZK Akciový 6
LU0082087940 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) USD Akciový 5
LU0405488825 NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) CZK Akciový 5

Akciové fondy - sektorové

ISIN Název fondu Měna Třída Aktiv Riziková třída**
LU0332192458 NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0121172307 NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) USD Akciový 5
LU0629872945 NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0121203037 NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) USD Akciový 5
LU0405488668 NN (L) Energy X Cap (CZK) CZK Akciový 6
LU0121175821 NN (L) Energy X Cap (USD) USD Akciový 6
LU0295013196 NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) CZK Akciový 6
LU0546912469 NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0121192677 NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) USD Akciový 5
LU0250183208 NN (L) Global Real Estate X Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0341736568 NN (L) Health Care P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0119209004 NN (L) Health Care P Cap (USD) USD Akciový 5
LU0152718507 NN (L) Industrials X Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0119200128 NN (L) Information Technology P Cap (USD) USD Akciový 5
LU0119199791 NN (L) Materials P Cap (USD) USD Akciový 6
LU0429746091 NN (L) Materials X Cap (CZK) CZK Akciový 6
LU0429746174 NN (L) Telecom X Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0332194314 NN (L) Telecom X Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0121205750 NN (L) Telecom X Cap (USD) USD Akciový 5
LU0121207376 NN (L) Utilities X Cap (USD) USD Akciový 5

Akciové fondy - regionální

ISIN Název fondu Měna Třída Aktiv Riziková třída**
LU0113303043 NN (L) Asia Income X Cap (USD) USD Akciový 5
LU0113311731 NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0121204944 NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) USD Akciový 6
LU1280298693 NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0113302664 NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) USD Akciový 6

Akciové fondy - s investičním stylem

ISIN Název fondu Měna Třída Aktiv Riziková třída**
LU0127786860 NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0205352882 NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0991964320 NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0295015134 NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0146257711 NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) EUR Akciový 5
LU0295015480 NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) CZK Akciový 5
LU0121202492 NN (L) Prestige & Luxe X Cap (EUR) EUR Akciový 6
LU0214495557 NN (L) US High Dividend X Cap (USD) USD Akciový 5

Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování

ISIN Název fondu Měna Třída Aktiv Riziková třída**
LU0546917773 NN (L) Euro Fixed Income P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 3
LU0546916619 NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 3
LU0529381476 NN (L) European High Yield P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 4
LU0922501720 NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 4
LU0989573752 NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) CZK Dluhopisový 4
LU0546921023 NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 4
LU0546918664 NN (L) Global High Yield P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 4
LU0082087437 NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) CZK Dluhopisový 3
LU0120667166 NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) CZK Dluhopisový 3
LU0094967691 NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) CZK Dluhopisový 3
LU0120667240 NN (L) International Czech Equity P Dis (CZK) CZK Akciový 5
LU1134493227 NN (L) International Czech Money Market P Cap (CZK) CZK Peněžní trh 1
LU1134493573 NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) EUR Dluhopisový 3
LU0546914754 NN (L) US Fixed Income P Cap (USD) USD Dluhopisový 3

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)