NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR)

Cílem fondu je v horizontu několika let dosáhnout výnosů vyšších než 1měsíční EURIBOR. Fond je aktivně spravován a srovnávací index (referenční hodnota) se nepoužívá pro sestavení portfolia, nýbrž pouze k měření výkonnosti. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Fond investuje do diverzifikovaného portfolia nástrojů s pevným výnosem, nástrojů peněžního trhu a jiných nástrojů i měn. Fond investuje zejména do firemních dluhopisů vysoké a nízké kvality a do dluhopisů emitovaných na rozvíjejících se trzích. Fond může investovat také do cenných papírů zajištěných aktivy (cenné papíry, u nichž jsou hodnota a příjmy odvozeny od určené skupiny podkladových aktiv a zajištěny těmito aktivy). Fond může k dosažení svých cílů otevírat dlouhé a krátké pozice (krátké pozice jen prostřednictvím derivátů). Fond může investovat také do čínských lokálních dluhopisů na čínském mezibankovním dluhopisovém trhu. Investiční rozhodnutí jsou založena na našem výhledu pro ekonomiku jako celek i na našem názoru na různé kategorie aktiv ve skupině aktiv s pevným výnosem. Součástí našeho investičního procesu je rozsáhlá analýza makroekonomické situace a stávající tržní dynamiky. Abychom mohli monitorovat, kontrolovat a řídit riziko fondu, uplatňujeme nejrůznější přísná opatření. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota.

Základní fakta

Datum 26.3.2020
Hodnota podílu (NAV) 241,55 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko) 4

Klíčové informace

Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0922501720
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 11. 07. 2013
Benchmark Euribor 1-month

Poplatky

Průběžný náklad i 1.38%
Příklad průběžného nákladu i 13,80

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů