NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK), (dříve NN (L) International Czech Money Market)

Cílem fondu je vytvářet výnosy investováním především do krátkodobých nástrojů s pevným výnosem (tj. Depozitní certifikáty, komerční papíry, dluhopisy s pevným úrokem, dluhopisy s pohyblivou sazbou, vklady atd.) denominované v české koruně. Snažíme se o přidání hodnoty tím, že zvážíme kvalitu a rozmanitost emitentů a odvětví, jakož i dobu do splatnosti. Fond může rovněž investovat do jiných finančních derivátových nástrojů pro efektivní správu portfolia a/nebo jako součást investiční strategie fondu. Fond nabízí alternativu ke krátkodobým fondům peněžního trhu a fondům s pevným výnosem, jelikož očekávaná vážená průměrná doba trvání investic není delší než 3 roky. Vyšší doba trvání znamená silnější citlivost úrokových sazeb. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti tohoto složeného srovnávacího indexu: 50 % Czech Overnight Index Average (CZEONIA), 50 % Bloomberg Barclays Series-E Czech Govt Bond 1-3 Yr. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní fakta

Datum 6.12.2019
Hodnota podílu (NAV) 1 517,92 CZK
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 1

Klíčové informace

Třída aktiv Krátkodobých dluhopisů
Číslo ISIN LU1134493227
Třída akcií P Cap CZK
Měna CZK
Založení třídy akcií 31. 12. 2014
Benchmark 50% Czech Overnight Index Average (CZEONIA),50% Bloomberg Barclays Series-E Czech Government Bond 1-3Y

Poplatky

Průběžný náklad i 0.38%
Příklad průběžného nákladu i 3,80

Pro informaci o poplatcích se obraťte na svého distributora. Informace o všech poplatcích účtovaných NNIP C.R. najdete ZDE.

Dokumenty ke stažení

Prospekt fondu

Klíčové informace pro investory

Měsíční zpráva fondu

Pololetní zpráva

Výroční zpráva

Vývoj historických cen (NAV) si můžete vygenerovat zde.

Zpět do seznamu NN Fondů