Společensky odpovědné investování

Společensky odpovědné investování

Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

 

5 důvodů, proč investovat odpovědně

 1. Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.
 2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
 3. Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.
 4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
 5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Společensky zodpovědné investování

 

NN Investment Partners: lídr v oblasti odpovědných investic

V NN Investment Partners považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Naše jasná vize odpovědného investování tvoří základ široké škály námi nabízených strategií. Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG (E – ochrana životního prostředí, S – sociální faktory, G – udržitelné řízení) kritérií ve většině svých investičních strategiích je společnost NN IP celosvětově uznávána za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv.

 

Proč investovat odpovědně s námi?

Získali jsme nejvyšší hodnocení A+ od OSN  

Získali jsme nejvyšší hodnocení A+ od OSN

Za své strategie, přístup a uplatňování zásad společensky odpovědného investování (SRI) a implementaci ESG kritérií.

Dlouhodobě atraktivní výnosy a návratnost kapitálu  

Dlouhodobě atraktivní výnosy a návratnost kapitálu

Dlouhodobá návratnost investic je pro nás nejdůležitější. Odpovědné investování s NN fondy není na úkor výnosů, investorům nabízíme obojí.

Investujeme odpovědně již od roku 1999  

Investujeme odpovědně již od roku 1999

S odpovědným investováním máme již dvacetileté zkušenosti.

Tým profesionálů  

Tým profesionálů

Úzce specializovaný tým analytiků a portfolio manažerů s prokazatelnými výsledky.

 

Chcete investovat odpovědně na akciových trzích v Evropě?

Podílejte se s námi na růstu hodnoty firem, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Ani v Evropě nemusí být ochrana životního prostředí, férový přístup k zaměstnancům a ke společnosti samozřejmostí.

Chcete investovat odpovědně na akciových trzích v Evropě?

Investiční strategie

Fond NN (L) European Sustainable Equity investuje do evropských společností, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Jde o společnosti, které zohledňují ochranu životního prostředí i sociální principy. Například dbají na lidská práva, nediskriminují zaměstnance nebo bojují proti dětské práci. Vybrané společnosti musí úzce splňovat kritérium přístupu „nejlepší ve své třídě“. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI Europe.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní ocenění evropských akcií a dobrý růstový potenciál evropské ekonomiky.
 2. Široká diverzifikace napříč zeměmi a sektory.
 3. Osvědčená strategie s výbornými prokazatelnými výsledky.

 

Dokumenty ke stažení

 

Chcete investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích?

Odpovědný přístup lze najít všude. Investujte s námi do společností, které se kromě finančního zisku zaměřují také na ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv, nebo férové vztahy s dodavateli. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Rozvíjející se trhy nabízí vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržitelné strategie navíc dokazují, že odpovědný přístup rozhodně nemusí znamenat nižší zisk, právě naopak. Využijte více než dvacetiletých zkušeností analytických týmů NN IP s prokazatelnými výsledky.

Chcete investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích?

Investiční strategie

Fond NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity investuje do akcií společností, které působí na rozvíjejících se trzích a zároveň podnikají odpovědně. Způsob řízení těchto společností zohledňuje kromě finančního výnosu také ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti. Rozdíl mezi složením portfolia fondu a srovnávacího indexu existuje právě kvůli vyloučení akcií, které tato přísná kritéria v sociálně-environmentální oblasti nesplňují. Výkonnost fondu se proto může od výkonnosti indexu lišit.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Nabízí potenciál vyššího výnosu.
 2. Participace na vyšším ekonomickém růstu v porovnání s rozvinutými trhy.
 3. Investice do akcií společností splňujících kritéria udržitelného rozvoje.

 

Dokumenty ke stažení

 

Chcete investovat odpovědně do světových akcií?

Je vám blízká myšlenka udržitelného rozvoje? Máte za to, že je třeba podporovat tento přístup globálně? Investujte do našich globálních odpovědných strategií a podporujte tak jen ty společnosti, kterým jde kromě zisku také o naši budoucnost.

Chcete investovat odpovědně do světových akcií?

Investiční strategie

Fond NN (L) Global Sustainable Equity investuje do akcií zavedených světových společností napříč různými regiony a sektory. Investiční proces je založený na fundamentální analýze, která pracuje s nezávislými zdroji dat, pomocí kterých u jednotlivých firem zkoumá dodržování kritérií sociálně-environmentální odpovědnosti. Z těch, které projdou, jsou následně vybrány ty nejkvalitnější akciové tituly do portfolia fondu. V průběhu investičního procesu je kladen velký důraz na kontrolu a řízení rizik.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Investice do akcií společností splňující kritéria udržitelného rozvoje.
 2. Pečlivá analýza a výběr konkrétních titulů napříč všemi světovými trhy.
 3. Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999.

 

Dokumenty ke stažení

 

Chcete investovat odpovědně v rámci smíšených fondů?

Líbí se vám myšlenka udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu k lidem, společnosti i životnímu prostředí, ale netroufnete si investovat do akciových fondů? Vhodnou variantou pro vás mohou být smíšené strategie. Akcie i dluhopisy všech společností i vlád, které máme v portfoliu, musí splňovat náročná kritéria sociálně environmentální odpovědnosti.

Chcete investovat odpovědně v rámci smíšených fondů?

Investiční strategie

Portfolio fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable se skládá z 50 % evropských firemních a státních dluhopisů a z 50 % evropských akcií, jejichž poměr může portfolio manažer upravovat podle aktuálního vývoje na trzích. Fond aktivně diverzifikuje portfolio a řídí rizika, přičemž od neutrálního poměru se za účelem zvýšení zisku a/nebo omezení rizika může odchýlit o +/- 10 %. Všechny společnosti, do jejichž aktiv fond investuje, musí splňovat náročná kritéria sociálně environmentální odpovědnosti.

 

Proč do fondu investovat?

 1. Vyvážená kombinace evropských akcií a dluhopisů s aktivní správou.
 2. Podílíte se na projektech v oblastech společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
 3. Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999.

 

Dokumenty ke stažení

 

Chcete investovat s pozitivními dopady v jednom z cílů udržitelného rozvoje OSN?

Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN. Naší vizí je významně přispět k řešení těchto výzev a dosáhnout přitom atraktivního výnosu. Jsme přesvědčeni, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu. Jde o investice do společností, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch. Zároveň jde o lídry ve svém odvětví.

Zjistěte si nejvhodnější tematický fond

 

NN (L) Health & Well-Being

Téma: lidé a společnost

Do portfolia fondu vybíráme firmy, které nejenže dosahují atraktivních finančních výnosů, ale rovněž přispívají k zdravému životnímu stylu a blahobytu lidí po celém světě.

Investicí do fondu můžete těžit z dlouhodobých globálních sociálních trendů, jakými jsou:

 • stárnutí populace a rostoucí střední třída,
 • fenomén zdravého životního stylu,
 • potřeba efektivnějších řešení v oblasti zdravotní péče.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
 2. Investice do firem, které zohledňující globální trendy, mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy.
 3. Široce diverzifikované globální portfolio.

 

Dokumenty ke stažení

 

NN (L) Climate & Environment

Téma: životní prostředí

Fond investuje do akcií firem, které přispívají nižšímu zatížení životního prostředí, přičemž dosahují atraktivních finančních výnosů.

Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým globálním požadavkům na životní prostředí, jakými jsou:

 • zmírnění klimatických změn,
 • zajištění udržitelnosti přírodních zdrojů,
 • snižování míry znečištění vzduchu, vody a půdy.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní výnos s měřitelnou přidanou hodnotou pro společnost i životní prostředí.
 2. Investice do firem, které budou těžit z globálních environmentálních požadavků, díky čemuž budou performovat lépe než jejich konkurenti.
 3. Portfolio široce diverzifikované napříč sektory a regiony.

Dokumenty ke stažení

 

NN (L) Smart Connectivity

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Fond NN (L) Smart Connectivity investuje do akcií firem, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií. Takové firmy mají konkurenční výhodu, díky které se jim bude dařit v budoucnu lépe než jejím konkurentům. Důraz je kladen také na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Fond reaguje zejména na potřebu zvýšení produktivity práce, kterou ovlivňuje:

 • zvyšující se míra urbanizace,
 • industrializace,
 • digitalizace.

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí
Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí Cíle udržitelného rozvoje OSN, na jejichž plnění se fond podílí

Proč do fondu investovat?

 1. Investice do firem, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch.
 2. Investice s pozitivním měřitelným dopadem v 6 cílech udržitelného rozvoje OSN.
 3. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

Dokumenty ke stažení