Společensky odpovědné investování

Fondy                   Proč investovat odpovědně                   Proč investovat s námi

Význam společensky odpovědného investování celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

 

 

Fondy

    

     

 

 

Chcete investovat odpovědně do evropských akcií?

Podílejte se s námi na růstu hodnoty firem, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Ani v Evropě nemusí být ochrana životního prostředí, férový přístup k zaměstnancům a ke společnosti samozřejmostí.

 

NN (L) European Sustainable Equity

Evropský akciový fond odpovědných firem

Fond investuje do akcií zavedených evropských firem napříč sektory. Do portfolia fondu jsou vybírány pouze akcie firem, které splňují náročná kritéria sociální a environmentální odpovědnosti. Způsob řízení těchto společností zohledňuje ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti, které jdou ruku v ruce s plněním obchodních cílů.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU2007298891                             Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                       Měsíční zpráva fondu (EUR)                

Měna                                           CZK                                                    Produktový list                                        

         


 

 

Chcete investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích?

Odpovědný přístup lze najít všude. Investujte s námi do společností, které se kromě finančního zisku zaměřují také na ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv, nebo férové vztahy s dodavateli. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Rozvíjející se trhy nabízí vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržitelné fondy navíc dokazují, že odpovědný přístup rozhodně nemusí znamenat nižší zisk, právě naopak. Využijte více než dvacetiletých zkušeností analytických týmů NN IP s prokazatelnými výsledky.

 

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

Fond investuje do akcií společností, které působí na rozvíjejících se trzích a zároveň podnikají odpovědně. Způsob řízení těchto společností zohledňuje kromě finančního výnosu také ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti. Rozdíl mezi složením portfolia fondu a srovnávacího indexu existuje právě kvůli vyloučení akcií, které tato přísná kritéria v sociální a environmentální oblasti nesplňují. Výkonnost fondu se proto může od výkonnosti indexu lišit.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0273689645                             Měsíční zpráva fondu (EUR)                

Stupeň rizika                            

Měna                                           EUR                       


 

 

Chcete investovat odpovědně do světových akcií?

Je vám blízká myšlenka udržitelného rozvoje? Máte za to, že je třeba podporovat tento přístup globálně? Investujte do našich globálních odpovědných strategií a podporujte tak jen ty společnosti, kterým jde kromě zisku také o naši budoucnost. Oba fondy mohou posloužit jako základní část akciové složky investičního  portfolia.

 

NN (L) Global Sustainable Equity

Globální akciový fond odpovědných firem

Fond investuje do akcií zavedených světových společností napříč různými regiony a sektory. Investiční proces je založený na fundamentální analýze, která pracuje s nezávislými zdroji dat, pomocí kterých u jednotlivých firem zkoumá dodržování kritérií sociální a environmentální odpovědnosti. Z těch, které projdou, jsou následně vybrány ty nejkvalitnější akciové tituly do portfolia fondu. V průběhu investičního procesu je kladen velký důraz na kontrolu a řízení rizik.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU1542713687                             Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                       Měsíční zpráva fondu (EUR)                

Měna                                           CZK                                                    Produktový list                                        

         


 

 

 

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Fond investuje do akcií burzovně obchodovaných společností, jejichž činnost kromě finančního zhodnocení přináší také pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN. Fond se zaměřuje na kvalitní a inovativní firmy se silnou konkurenční výhodou.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0295015134                             Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                            

Měna                                           CZK                      


 

 

Chcete investovat odpovědně v rámci smíšených fondů?

Líbí se vám myšlenka udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu k lidem, společnosti i životnímu prostředí, ale netroufnete si investovat do akciových fondů? Vhodnou variantou pro vás mohou být fondy smíšené. Akcie i dluhopisy všech firem i vlád, které máme v portfoliu, musí splňovat náročná kritéria sociální a environmentální odpovědnosti.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Vyvážené portfolio akcií a dluhopisů se zaměřením na odpovědnost. Fond kombinuje akciové a dluhopisové investice v poměru 50:50, jejichž poměr portfolio manažer přizpůsobouje aktuálnímu tržnímu vývoji. Všechny společnosti v portfoliu musí splňovat náročná kritéria sociální a environmentální odpovědnosti.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0405489120                              Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                        Produktový list                                        

Měna                                           CZK


 

 

Proč investovat odpovědně

 

1

Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.

2

Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.

3

Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.

4

Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.

5

Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

 


 

 

Proč investovat s námi

V NN Investment Partners považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG  kritérií ve většině svých investičních strategiích je společnost NN IP celosvětově uznávána za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv.

 

1

Nejvyšší hodnocení A+ od OSN za uplatňování zásad společensky odpovědného investování a implementaci ESG kritérií

2

Důraz na dlouhodobou návratnost investic

3

Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999

4

Úzce specializovaný tým analytiků a portfolio manažerů s prokazatelnými výsledky