Tematické odpovědné investování

Fondy          Cíle udržitelného rozvoje OSN          Proč investovat odpovědně          Proč investovat s námi

Význam společensky odpovědného investování celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

Klíčovým faktorem úspěchu je identifikace zdrojů budoucího růstu. V NN Investment Partners věříme, že tímto faktorem jsou pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN. Naší vizí je významně přispět k řešení těchto výzev a dosáhnout přitom atraktivního výnosu.

Jsme přesvědčeni, že investice do těchto pro budoucnost zásadních témat nám umožní zachytit klíčové faktory budoucího finančního růstu. Jde o investice do společností, které reagují dostatečně rychle a pružně na nejnovější trendy stejně jako na neustále se měnící tržní prostředí, které umí využít ve svůj prospěch. Zároveň jde o lídry ve svém odvětví.

 

 

Fondy

    

    

 

 

NN (L) Health & Well-Being

Téma: lidé a společnost

Do portfolia fondu vybíráme firmy, které nejenže dosahují atraktivních finančních výnosů, ale rovněž přispívají k zdravému životnímu stylu a blahobytu lidí po celém světě. Investicí do fondu můžete těžit z dlouhodobých globálních sociálních trendů, jakými jsou stárnutí populace a rostoucí střední třída, fenomén zdravého životního stylu, či potřeba efektivnějších řešení v oblasti zdravotní péče.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0121202492                             Měsíční zpráva fondu (EUR)                

Stupeň rizika                                                     

Měna                                           EUR                                              

         


 

 

NN (L) Climate & Environment

Téma: životní prostředí

Fond investuje do akcií firem, které přispívají nižšímu zatížení životního prostředí, přičemž dosahují atraktivních finančních výnosů. Potenciál fondu vyplývá z nutnosti dostát dlouhodobým globálním požadavkům na životní prostředí, jakými jsou zmírnění klimatických změn, zajištění udržitelnosti přírodních zdrojů, či snižování míry znečištění vzduchu, vody a půdy.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0429746091                             Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                       Produktový list                                        

Měna                                           CZK                                                 

         


 

 

NN (L) Smart Connectivity

Téma: inovace a udržitelný rozvoj

Fond investuje do akcií firem, které přispívají k udržitelnému rozvoji společnosti prostřednictvím inovací a technologií. Takové firmy mají konkurenční výhodu, díky které se jim bude dařit v budoucnu lépe než jejím konkurentům. Důraz je kladen také na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu. Fond reaguje zejména na potřebu zvýšení produktivity práce, kterou ovlivňuje zvyšující se míra urbanizace, industrializace a digitalizace.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU2033393641                             Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                                                       Produktový list                                        

Měna                                           CZK                                                 


 

 

NN (L) Global Equity Impact Opportunities

Fond investuje do akcií burzovně obchodovaných společností, jejichž činnost kromě finančního zhodnocení přináší také pozitivní měřitelné dopady v jednom ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje OSN. Fond se zaměřuje na kvalitní a inovativní firmy se silnou konkurenční výhodou.

 

Základní informace                                        Dokumenty ke stažení


ISIN                                               LU0295015134                             Měsíční zpráva fondu (CZK)                

Stupeň rizika                            

Měna                                           CZK                      


 

 

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (SDG) představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem několikatého procesu vyjednávání, který započal na konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci cílů SDG se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry i akademické obce.


 

 

 

Proč investovat odpovědně

 

1

Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.

2

Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.

3

Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.

4

Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.

5

Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

 

 


 

 

Proč investovat s námi

V NN Investment Partners považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG  kritérií ve většině svých investičních strategiích je společnost NN IP celosvětově uznávána za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv.

 

1

Nejvyšší hodnocení A+ od OSN za uplatňování zásad společensky odpovědného investování a implementaci ESG kritérií

2

Důraz na dlouhodobou návratnost investic

3

Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999

4

Úzce specializovaný tým analytiků a portfolio manažerů s prokazatelnými výsledky