Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 6 19.4.2021 1454,45 USD -0,07 52,41 70,12 4,48
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 6 19.4.2021 802,98 USD 2,96 57,84 48,33 15,85
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Climate & Environment P Cap (USD) LU0119199791 6 19.4.2021 1571,95 USD 6,70 70,05 87,79 4,68
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 19.4.2021 2614,52 USD 1,82 58,07 113,52 5,86
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 19.4.2021 2380,77 USD 1,78 57,33 67,94 5,71
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 19.4.2021 128,93 USD 0,84 56,20 59,61 3,92
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 7 19.4.2021 768,28 USD -1,89 44,66 -20,46 16,96
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 19.4.2021 2323,49 USD 5,34 15,24 19,05 -0,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 19.4.2021 1812,91 USD 0,99 52,57 112,41 5,05
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 6 19.4.2021 2819,82 USD 5,60 22,93 68,81 4,27
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) Smart Connectivity P Cap (USD) LU0119200128 6 19.4.2021 2478,98 USD 7,55 46,66 131,72 3,14
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 19.4.2021 200,88 USD 6,34 51,56 93,45 10,19
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 6 19.4.2021 637,79 USD 5,40 39,34 60,56 10,19

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Cap USD LU0555020303 4 19.4.2021 407,42 USD 2,54 22,37 28,01 -1,78
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 4 19.4.2021 1384,83 USD 1,75 5,97 18,95 -2,75

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)