Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 14.4.2021 3554,43 CZK 1,91 21,40 21,74 3,88
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 14.4.2021 716,97 CZK 1,91 21,40 11,72 3,88
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 14.4.2021 408,12 EUR 2,35 33,00 59,92 9,03

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 14.4.2021 2731,72 CZK -0,17 -1,55 -4,82 -4,00
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 14.4.2021 1627,73 CZK -0,17 -2,10 -8,04 -4,26
Fond veřejně nabízený v ČR prostřednictvím distribučních partnerů
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 14.4.2021 52879,78 CZK -0,19 -2,10 n/a -4,06
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Slovak Bond P Cap (EUR) LU1134493573 3 14.4.2021 57,89 EUR -0,65 3,39 5,20 -3,21

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2021
Fond v přímé distribuci NNIP v ČR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1 14.4.2021 1527,16 CZK 0,10 0,05 0,25 -1,09

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)