Přehled fondů

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) International Central European Equity P Cap (CZK) LU0082087353 3379,60 CZK 1.7.2022 5 článek 8
NN (L) International Central European Equity P Dis (CZK) LU0120667240 676,17 CZK 1.7.2022 5 článek 8
NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) LU1280298693 443,36 EUR 1.7.2022 6 článek 8

Dluhopisové NN Fondy

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.).

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 2312,70 CZK 1.7.2022 3 článek 6
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 1369,75 CZK 1.7.2022 3 článek 6
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 44507,10 CZK 1.7.2022 3 článek 6

NN Fondy krátkodobých dluhopisů

Název fondu ISIN Denní cena Měna Datum Riziková třída SFDR
NN (L) International Czech Short Term Bond P Cap (CZK) LU1134493227 1492,90 CZK 1.7.2022 2 článek 6