NN (L) Global Bond Opportunities P Cap (EUR)

Fond investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia státních a firemních dluhopisů vysoké kvality (s ratingem AAA až BBB-) denominovaných v různých měnách. Kromě přímého investování do státních a podnikových dluhopisů s investičním stupněm může fond investovat také do podnikových dluhopisů s vyšším rizikem, a tedy s vyšší úrokovou sazbou (tzv. dluhopisy s vysokým výnosem, s ratingem nižším než BBB), nebo do dluhopisů vydaných a/nebo denominovaných v měnách rozvojových zemí („rozvíjející se trhy“) v Latinské Americe, Asii, střední Evropě, východní Evropě a Africe a/nebo investice v cizích měnách. Fond používá globální aktivní správu k předvídání změn úrovně výnosů státních dluhopisů, výnosové křivky, kurzů měn a úvěrových spreadů na základě fundamentální a kvantitativní analýzy. Pozice fondu se proto významně odchýlí od referenční hodnoty. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate. Referenční hodnota široce odráží investiční stupeň globálního prostředí dluhopisů. Pro účely řízení rizik jsou mezní hodnoty dluhopisů a odchylek od země udržovány ve vztahu k referenční hodnotě. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Porovnat Historické ceny fondu
Základní fakta
Datum 3.12.2021
Hodnota podílu (NAV) 923,57 EUR
Riziko (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nevyšší riziko) 4
Klíčové informace
Třída aktiv Dluhopisový
Číslo ISIN LU0546921023
Třída akcií P Cap EUR
Měna EUR
Založení třídy akcií 02. 05. 2011
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Majetek ve fondu 3 083 895,34 EUR
Výkonnost
1 měsíc 0,90%
3 měsíce 2,04%
6 měsíců 3,96%
od začátku roku 5,10%
1 rok 5,38%
3 roky 8,10%
5 let -5,54%
od založení fondu 199,04%
Klasifikace dle SFDR
Článek 8:
Další informace o environmentálních a sociálních charakteristikách podporovaných fondem naleznete na naší stránce SFDR na webu nnip.com. Zjistit více
Poplatky
Průběžný náklad
Jedná se o roční náklady, které jsou již zohledněny v ceně cenného papíru.
0.95%
Příklad průběžného nákladu
Příklad zobrazuje vliv průběžného nákladu na investici ve výši 1 000 (v měně fondu) v případě, že tato investice je držena právě jeden rok.
9,50