Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Smíšené NN Fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) First Class Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 10.12.2018 500,88 CZK -0,96 -3,59 n/a -3,01
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) LU0405489047 5 10.12.2018 11783,60 CZK -4,67 -5,00 27,43 -4,17
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) LU0405489120 4 10.12.2018 8310,52 CZK -3,82 -8,08 8,12 -7,01

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Commodity Enhanced X Cap (CZK) LU0629872945 5 10.12.2018 217,60 CZK -2,21 -8,03 -41,05 -10,77
NN (L) Communication Services X Cap (CZK) LU0429746174 5 10.12.2018 9383,00 CZK -0,13 -10,48 -15,07 -10,19
NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap (CZK) LU0799821219 6 10.12.2018 1034,61 CZK -2,38 -6,65 12,49 -8,20
NN (L) Energy X Cap (CZK) LU0405488668 6 10.12.2018 5386,16 CZK -8,93 -11,83 -31,66 -14,86
NN (L) European Equity X Cap (CZK) LU0405488742 5 10.12.2018 12030,03 CZK -7,76 -12,90 14,48 -12,71
NN (L) European Real Estate X Cap (CZK) LU0295013196 5 10.12.2018 26472,13 CZK -5,12 -2,75 45,73 -3,59
NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) LU0295015134 5 10.12.2018 9747,29 CZK -4,96 -6,44 28,91 -6,04
NN (L) Global High Dividend X Cap (CZK) LU0295015480 5 10.12.2018 9759,84 CZK -5,88 -6,89 27,19 -5,25
NN (L) Global Sustainable Equity X Cap (CZK) LU1542713687 5 10.12.2018 14264,92 CZK -5,11 -3,39 n/a -2,44
NN (L) International Czech Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 10.12.2018 3505,60 CZK -3,15 -1,53 22,30 -4,07
NN (L) International Czech Equity P Dis (CZK) LU0120667240 5 10.12.2018 718,22 CZK -3,15 -3,70 12,11 -6,18
NN (L) Japan Equity X Cap (CZK) LU0429745879 6 10.12.2018 11145,78 CZK -6,57 -14,28 13,88 -14,68
NN (L) Materials X Cap (CZK) LU0429746091 6 10.12.2018 5818,63 CZK -10,36 -22,58 -16,11 -25,44
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK) LU0405488825 5 10.12.2018 16066,31 CZK -5,61 -4,87 32,33 -5,02

NN Fondy dluhopisové a peněžního trhu

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.). Podílové fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) First Class Yield Opportunities X Cap (CZK) LU0989573752 4 10.12.2018 4739,93 CZK -2,12 -5,27 n/a -4,94
NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 10.12.2018 2637,63 CZK 0,41 -2,91 -1,13 -2,12
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK) LU0120667166 3 10.12.2018 1592,84 CZK 0,41 -3,34 -6,15 -2,56
NN (L) International Czech Bond X Dis (CZK) LU0094967691 3 10.12.2018 51637,10 CZK 0,40 -3,34 n/a -2,55
NN (L) International Czech Money Market P Cap (CZK) LU1134493227 1 10.12.2018 1499,05 CZK -0,07 0,09 -2,14 0,06

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)