Seznam NN Fondů

Export dat do Excelu

Zobrazení fondů dle měny

Akciové NN Fondy

Podílové fondy, které podle své investiční strategie investují do různých druhů akcií. Mohou se zaměřovat na konkrétní regiony či průmyslové sektory. Rozlišujeme růstové strategie, které se zaměřují na akcie s vysokým potenciálem růstu ceny akcie, a hodnotové strategie, které se zaměřují na akciové tituly stabilně vyplácející vysoké dividendy.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) Asia Income X Cap (USD) LU0113303043 5 10.12.2018 985,10 USD 1,35 -9,14 12,90 -11,18
NN (L) Banking & Insurance X Cap (USD) LU0121172307 5 10.12.2018 606,95 USD -9,78 -18,11 9,45 -19,02
NN (L) Communication Services X Cap (USD) LU0121205750 5 10.12.2018 827,34 USD 0,11 -7,37 -5,40 -7,69
NN (L) Consumer Goods X Cap (USD) LU0121203037 5 10.12.2018 1545,13 USD -6,77 -8,26 9,64 -9,92
NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD) LU0430557719 6 10.12.2018 93,57 USD -2,10 -9,28 -1,79 -12,79
NN (L) Energy X Cap (USD) LU0121175821 6 10.12.2018 982,39 USD -8,63 -8,89 -24,15 -12,63
NN (L) Food & Beverages X Cap (USD) LU0121192677 5 10.12.2018 1918,80 USD -4,96 -7,13 19,30 -7,96
NN (L) Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 10.12.2018 1015,89 USD 1,02 -11,20 25,04 -13,02
NN (L) Health Care P Cap (USD) LU0119209004 5 10.12.2018 2063,53 USD -1,57 8,51 58,70 8,58
NN (L) Information Technology P Cap (USD) LU0119200128 5 10.12.2018 1519,13 USD -5,67 -1,56 74,67 -1,27
NN (L) Latin America Equity P Cap (USD) LU0051128774 6 10.12.2018 1660,97 USD -3,62 -8,50 -19,88 -12,06
NN (L) Latin America Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 10.12.2018 1529,61 USD -3,66 -8,94 -21,80 -12,47
NN (L) Materials P Cap (USD) LU0119199791 6 10.12.2018 914,93 USD -10,01 -19,05 -4,25 -22,70
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD) LU0082087940 5 10.12.2018 132,25 USD -5,31 -1,27 48,36 -2,16
NN (L) US High Dividend X Cap (USD) LU0214495557 5 10.12.2018 476,53 USD -5,50 -3,73 25,59 -4,14
NN (L) Utilities X Cap (USD) LU0121207376 5 10.12.2018 804,87 USD 2,57 0,45 35,02 3,04

NN Fondy dluhopisové a peněžního trhu

Podílové fondy, které investují podle své investiční strategie do různých druhů dluhopisů (vládních, korporátních, rozvinutých nebo rozvíjejících se zemí, s vysokými výnosy, atd.). Podílové fondy peněžního trhu investují do nástrojů peněžního trhu a krátkodobých dluhopisů, které mají dobu splatnosti do jednoho 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída** Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2018
NN (L) US Factor Credit P Cap (USD) LU0546914754 3 10.12.2018 1148,79 USD 0,82 -2,53 6,08 -2,81

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

** Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)