Společensky odpovědné investování

Společensky odpovědné investování

Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace. Proto se odpovědné investování vyplatí.

5 důvodů, proč investovat odpovědně

 1. Návratnost investic se zvyšuje především díky důrazu na udržitelný způsob řízení firem, do nichž fondy investují.
 2. Investujete do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti.
 3. Přispíváte v boji proti změně klimatu a pomáháte snižovat uhlíkovou stopu.
 4. Podporujete slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
 5. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.
Společensky zodpovědné investování

Chci
investovat
odpovědně

 

Vyberte si investici podle svého

Chci investovat odpovědně na akciových trzích v Evropě

Chci investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích

Chci investovat odpovědně do světových akcií

Chci investovat odpovědně v rámci smíšených fondů

NN Investment Partners: lídr v oblasti odpovědných investic

V NN Investment Partners považujeme společensky odpovědné investování za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Naše jasná vize odpovědného investování tvoří základ široké škály námi nabízených strategií. Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG (Environmental, Social and Governance) kritérií ve většině svých investičních strategiích je společnost NN IP celosvětově uznávána za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv.

Proč investovat odpovědně s námi?

Získali jsme nejvyšší hodnocení A+ od OSN

Získali jsme nejvyšší hodnocení A+ od OSN

Za své strategie, přístup a uplatňování zásad společensky odpovědného investování (SRI) a implementaci ESG kritérií.

Dlouhodobě atraktivní výnosy a návratnost kapitálu

Dlouhodobě atraktivní výnosy a návratnost kapitálu

Dlouhodobá návratnost investic je pro nás nejdůležitější. Odpovědné investování s NN fondy není na úkor výnosů, investorům nabízíme obojí.

Investujeme odpovědně již od roku 1999

Investujeme odpovědně již od roku 1999

S odpovědným investováním máme již dvacetileté zkušenosti.

Tým profesionálů

Tým profesionálů

Úzce specializovaný tým analytiků a portfolio manažerů s prokazatelnými výsledky.

Chcete investovat odpovědně na akciových trzích v Evropě?

Podílejte se s námi na růstu hodnoty firem, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Ani v Evropě nemusí být ochrana životního prostředí, férový přístup k zaměstnancům a ke společnosti samozřejmostí.

Chcete investovat odpovědně na akciových trzích v Evropě?

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna CZK
ISIN LU2007298891
Datum založení 23. 4. 2014 (EUR třída)
Strategie Akcie evropských firem, které splňují přísná kritéria v environmentální, sociální a finanční oblasti
Srovnávací index MSCI Europe (NR)
Poplatek za správu 1,50 %
Stupeň rizika 5 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Fond NN (L) European Sustainable Equity investuje do evropských společností, které se řídí zásadami udržitelného rozvoje. Jde o společnosti, které zohledňují ochranu životního prostředí i sociální principy. Například dbají na lidská práva, nediskriminují zaměstnance nebo bojují proti dětské práci. Vybrané společnosti musí úzce splňovat kritérium přístupu „nejlepší ve své třídě“. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI Europe.

Proč do fondu investovat?

 1. Atraktivní ocenění evropských akcií a dobrý růstový potenciál evropské ekonomiky.
 2. Široká diverzifikace napříč zeměmi a sektory.
 3. Osvědčená strategie s výbornými prokazatelnými výsledky.

Dokumenty ke stažení

  Měsíční zpráva fondu (factsheet) - EUR třída fondu

Chcete investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích?

Odpovědný přístup lze najít všude. Investujte s námi do společností, které se kromě finančního zisku zaměřují také na ochranu životního prostředí, dodržování lidských práv, nebo férové vztahy s dodavateli. Důraz je kladen na dlouhodobě udržitelné atraktivní výnosy a návratnost kapitálu.

Rozvíjející se trhy nabízí vyšší potenciál výnosu než trhy rozvinuté a naše udržitelné strategie navíc dokazují, že odpovědný přístup rozhodně nemusí znamenat nižší zisk, právě naopak. Využijte více než dvacetiletých zkušeností analytických týmů NN IP s prokazatelnými výsledky.

Chcete investovat odpovědně do akcií na rozvíjejících se trzích?

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna USD
ISIN LU0113302664
Datum založení 10. 12. 2001 (dříve NN (L) Latin America Equity)
Strategie Akcie rozvíjejících se trhů, které splňují přísná kritéria v environmentální, sociální a finanční oblasti
Srovnávací index MSCI Emerging Markets (NR)
Poplatek za správu 0,85 %
Stupeň rizika 6 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Fond NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity investuje do akcií společností, které působí na rozvíjejících se trzích a zároveň podnikají odpovědně. Způsob řízení těchto společností zohledňuje kromě finančního výnosu také ochranu životního prostředí, sociální principy a principy udržitelného řízení společnosti. Rozdíl mezi složením portfolia fondu a srovnávacího indexu existuje právě kvůli vyloučení akcií, které tato přísná kritéria v sociálně-environmentální oblasti nesplňují. Výkonnost fondu se proto může od výkonnosti indexu lišit.

Proč do fondu investovat?

 1. Nabízí potenciál vyššího výnosu.
 2. Participace na vyšším ekonomickém růstu v porovnání s rozvinutými trhy.
 3. Investice do akcií společností splňujících kritéria udržitelného rozvoje.

Dokumenty ke stažení

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Chcete investovat odpovědně do světových akcií?

Je vám blízká myšlenka udržitelného rozvoje? Máte za to, že je třeba podporovat tento přístup globálně? Investujte do našich globálních odpovědných strategií a podporujte tak jen ty společnosti, kterým jde kromě zisku také o naši budoucnost.

Chcete investovat odpovědně do světových akcií?

Základní informace

Typ fondu Akciový
Měna CZK
ISIN LU1542713687
Datum založení 18. 5. 2017 (EUR třída založena 7. 7. 2000)
Strategie Globální akcie firem, které splňují přísná kritéria v environmentální, sociální a finanční oblasti
Srovnávací index MSCI World (Net)
Poplatek za správu 2,00 %
Stupeň rizika 5 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Fond NN (L) Global Sustainable Equity investuje do akcií zavedených světových společností napříč různými regiony a sektory. Investiční proces je založený na fundamentální analýze, která pracuje s nezávislými zdroji dat, pomocí kterých u jednotlivých firem zkoumá dodržování kritérií sociálně-environmentální odpovědnosti. Z těch, které projdou, jsou následně vybrány ty nejkvalitnější akciové tituly do portfolia fondu. V průběhu investičního procesu je kladen velký důraz na kontrolu a řízení rizik.

Proč do fondu investovat?

 1. Investice do akcií společností splňující kritéria udržitelného rozvoje.
 2. Pečlivá analýza a výběr konkrétních titulů napříč všemi světovými trhy.
 3. Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999.

Dokumenty ke stažení

  Produktový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)

Chcete investovat odpovědně v rámci smíšených fondů?

Líbí se vám myšlenka udržitelného rozvoje a odpovědného přístupu k lidem, společnosti i životnímu prostředí, ale netroufnete si investovat do akciových fondů? Vhodnou variantou pro vás mohou být smíšené strategie. Akcie i dluhopisy všech společností i vlád, které máme v portfoliu, musí splňovat náročná kritéria sociálně environmentální odpovědnosti.

Chcete investovat odpovědně v rámci smíšených fondů?

Základní informace

Typ fondu Smíšený
Měna CZK
ISIN LU0405489120
Datum založení 5. 11. 2009
Strategie 50 % akcie, 50 % dluhopisy
Srovnávací index 50 % MSCI Europe (Net), 50 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Poplatek za správu 2,00 %
Stupeň rizika 4 (dle KIID: 1 – nejnižší riziko, 7 – nejvyšší riziko)

Investiční strategie

Portfolio fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable se skládá z 50 % evropských firemních a státních dluhopisů a z 50 % evropských akcií, jejichž poměr může portfolio manažer upravovat podle aktuálního vývoje na trzích. Fond aktivně diverzifikuje portfolio a řídí rizika, přičemž od neutrálního poměru se za účelem zvýšení zisku a/nebo omezení rizika může odchýlit o +/- 10 %. Všechny společnosti, do jejichž aktiv fond investuje, musí splňovat náročná kritéria sociálně environmentální odpovědnosti.

Proč do fondu investovat?

 1. Vyvážená kombinace evropských akcií a dluhopisů s aktivní správou.
 2. Podílíte se na projektech v oblastech sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
 3. Dlouholeté zkušenosti s odpovědným investováním již od roku 1999.

Dokumenty ke stažení

  Produkový list

  Měsíční zpráva fondu (factsheet)