Produktová videa

Nabízíme širokou škálu specializovaných podílových fondů, které reflektují specifické investiční požadavky našich klientů. Abychom vám orientaci v naší nabídce usnadnili, připravili jsme pro vás krátká videa o vybraných investičních tématech a NN Fondech, které tato témata reflektují. Vše srozumitelně a jednoduše. 

 

Které z témat vás zajímá? 

 

 

Smíšené fondy Patrimonial: Investice pro dlouhodobý růst kapitálu 

Smíšené fondy představují příležitost pro ty, kteří chtějí investovat, ale nechtějí se o nic starat. Portfolio manažer sleduje tržní vývoj a nastavuje podle něj podíl akcií a dluhopisů v portfoliu. Pro výkonnost fondů je nejdůležitější jejich akciová složka, dluhopisová složka funguje jako zklidňující element portfolia v dobách vyšší kolísavosti trhů. Rodinu smíšených fondů Patrimonial tvoří tři fondy s podílem dluhopisů 25 %, 50 % a 75 %. Všechny jsou v ČR dostupné v české koruně.

Fondy: 

NN (L) Patimonial Defensive
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
NN (L) Patrimonial Aggressive

 

Jsou středoevropské akcie stále atraktivní? 

Střední Evropa je prostor, ve kterém žijeme a který dobře známe. Díky tomu rozumíme také  jeho ekonomickému vývoji. S našimi sousedy máme společnou historii, kulturu a zvyky.  A právě tento region prošel za posledních 30 let velmi dynamickým vývojem a představuje tak další, velmi atraktivní investiční příležitost.

Fond: 

NN (L) International Central European Equity


Rotace k hodnotovým sektorům – krátkodobý trend nebo trvalejší změna

Poslední dekádě kralovaly růstové akciové strategie, z historického hlediska však hodnotové akcie dlouhodobě překonávají růstové. Hodnotové strategie se nyní znovu hlásí o slovo, vedou si totiž zpravidla lépe, když ekonomika vychází z recese. Stabilní dividendový výnos dokáže snížit kolísání jejich hodnoty. Pojďte se s námi podívat, proč se vyplatí zařadit je do investičního portfolia.

Fond: 

NN (L) European High Dividend

NN (L) Global High Dividend

 

Odpovědný přístup v investování 

Cílem každého investora je finanční zhodnocení a za tímto účelem také vyhledává investiční příležitosti. V poslední době je ale čím dál důležitější také to, jaký dopad mají aktivity konkrétních firem na jejich okolí a jak udržitelné je jejich podnikání do budoucna. Principy společensky odpovědného investování tak pomáhají nejen vytvářet firemní hodnoty, zajišťují také rozvoj celé společnosti. Pro investory se tak tyto principy stávají novým investičním standardem.

Fondy: 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
NN (L) European Sustainable Equity
NN (L) Global Sustainable Equity
NN (L) Global Equity Impact Opportunities

 

Investice do firem, které přispívají k řešení naléhavých sociálních problémů 

Chcete těžit z dlouhodobých globálních sociálních trendů, mezi které patří stárnutí populace nebo rostoucí zájem o zdravý životní styl? Věříme, že firmy zohledňující tyto trendy, mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy. Investiční příležitosti vidíme ve 4 klíčových oblastech:
•    Zlepšení životních podmínek 
•    Zdravý životní styl
•    Dostupná zdravotní péče 
•    Kvalitní vzdělání a finanční gramotnost

Fond:

NN (L) Health & Well-being

 

Investice do firem, které vytvářejí pozitivní společenské dopady prostřednictvím inovací a technologií

Chcete těžit z dlouhodobých globálních trendů, mezi které patří urbanizace, industrializace a digitalizace? Firmy, které se novým podmínkám snaží rychle přizpůsobit, mají konkurenční výhodu, díky které se jim bude v budoucnu dařit lépe než jejím konkurentům. Investiční příležitosti vidíme ve 4 klíčových oblastech:
•    Využití nových technologií
•    Podporu vývoje a výzkumu
•    Budování funkční infrastruktury
•    Kybernetickou bezpečnost

Fond:

NN (L) Smart Connectivity


Investice do firem, které vytvářejí pozitivní environmentální dopady

Chcete investovat do firem, které přispívají k řešení udržitelnosti přírodních zdrojů? Věříme, že firmy zohledňující tyto ekologické faktory, mají potenciál přinášet svým investorům atraktivní výnosy. Investiční příležitosti vidíme ve 4 klíčových oblastech: efektivní hospodaření s vodou, potravinová soběstačnost, transformace k nízkouhlíkové ekonomice a cirkulární ekonomika.

Fond:

NN (L) Climate & Environment


Sektor zdravotnictví 

Zdravotní krize způsobená pandemií koronaviru ochromila celý svět a sektor zdravotnictví nebyl ještě většího významu. Do vědy a výzkumu proudí značné množství investic, a to nejen kvůli pandemii koronaviru. Sektor zdravotnictví navíc dlouhodobě velmi dobře odolává ekonomickým vlivům a těží z globálních demografických trendů, mezi které patří stárnutí populace.

Fond: 

NN (L) Health Care

 

Investice do čínských akcií – příležitosti a rizika

Čína se ukázala být jednou z nejvíce odolných ekonomik světa. Jak světová produkce vlivem pandemie klesala, čínské ekonomice se podařilo poměrně rychle odrazit ode dna a pokračovat v růstu. Zatímco v současné době stojí za jejich růstem především export komodit, do budoucna bude hnacím motorem spotřebitelská poptávka jejich vlastních obyvatel. A růst zdaleka nekončí. Výhled je více než slibný. Zjistěte více o rizicích a příležitostech, které čínské akcie nabízí.

Fond: 

NN (L) Greater China Equity


České dluhopisové příležitosti

Investice do dluhopisů jsou základem každého dobře nastaveného portfolia. Zejména v turbulentních dobách jsou investory vyhledávanou třídou aktiv pro své základní charakteristické vlastnosti, které dodávají do portfolia tolik potřebnou stabilitu a míru konzervatismu. Pomůžeme Vám zorientovat se v různých typech dluhopisových strategií.

Fond: 

NN (L) International Czech Short Term Bond
NN (L) International Czech Bond


Dluhopisy rozvíjejících se trhů 

Země jako Čína, Rusko, Brazílie, Indie nebo Jižní Korea mají za sebou několik desetiletí velmi dynamického ekonomického rozvoje. Tyto a další země budují svou infrastrukturu, rozvíjí průmysl, inovují a adaptují se na nové technologie. Jejich obyvatelstvo bohatne, roste střední třída a její spotřeba. Jedná se o velmi atraktivní investiční oblast pro ty, kteří hledají další zdroj výnosu a nebojí se většího rizika.

Fond: 

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)


Dluhopisové příležitosti z celého světa 

Globální trhy firemních dluhopisů patří mezi atraktivní investiční příležitosti, které mohou vhodně doplnit konzervativní portfolio orientované na státní dluhopisy a nabídnout investorům potenciál vyššího výnosu. To je důležité zejména nyní, kdy centrální banky po celém světě vlivem koronakrize snížily úrokové sazby a výnosový potenciál státních dluhopisů se stal značně omezený.

Fond: 

NN (L) First Class Yield Opportunities