Převod NN Fondů z ING Bank

Pomůžeme vám a vašim klientům bezplatně převést NN Fondy z ING Bank

Pravděpodobně jste již zaslechli, že ING Bank končí s poskytováním služeb osobního bankovnictví v České republice. I přes to, že jsme byli v minulosti se skupinou ING majetkově spojeni, od roku 2014 to tak není a správa aktiv začala vystupovat nově v rámci skupiny NN pod značkou NN Investment Partners. Tato změna se týkala i nabízených podílových fondů, které byly uvedeny nově pod značkou NN. Tímto vás chceme ujistit, že skupina NN je tu stále pro vás i do budoucna.

Klienti, kteří investovali do NN Fondů prostřednictvím ING Bank, mají možnost své investice přesunout k nám. To vše jednoduše a bez poplatků.

Jak postupovat?

  1. Uzavřete s klientem Komisionářskou smlouvu v aplikaci Fund Agent (pokud ji klient zatím nemá sjednanou).
  1. Vyplňte s klientem formulář k převodu od banky k distributorovi. Z ING Bank je možné převést pouze NN Fondy. Fondy ING Aria, Fidelity, Franklin Templeton a Black Rock k nám převést nelze.
  • předvyplněný formulář k převodu od banky k distributorovi ke stažení zde
  1. Vyplněný formulář k převodu od banky k distributorovi lze doručit dvěma způsoby:
  1. Formulář k převodu od banky k distributorovi klient podepíše a nahraje do svého internetového bankovnictví ING Bank a zároveň ho klient zašle naskenovaný z jeho registrovaného e-mailu na adresu zc.pinn@obsdnuf (z důvodu ochrany osobních údajů důrazně doporučujeme opatřit dokument heslem, postup najdete zde)

nebo

  1. Podpis na formuláři k převodu od banky k distributorovi si klient nechá úředně ověřit a originál dokumentu zašlete poté na adresu níže a zároveň ho klient zašle naskenovaný z jeho registrovaného e-mailu na adresu zc.pinn@obsdnuf (z důvodu ochrany osobních údajů důrazně doporučujeme opatřit dokument heslem, postup najdete zde)

ING Bank N.V.

oddělení Retail Banking Operations

Českomoravská 2420/15

190 00 Praha 9

  1. NNIP již bude komunikovat přímo s ING Bank. Jakmile je převod schválen na obou stranách, objeví se cenné papíry v aplikaci NNinvestor na klientském účtu.

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat naše call centrum na telefonu 210 320 129 nebo na e-mailu klient@nnip.cz.

 

Důležité upozornění

Nezapomeňte prosím informovat své klienty také o probíhajících změnách v NN Investments Partners C.R., a.s., která v dohledné domě změní vlastníka a jméno na KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. V distribuci NN Fondů a spolupráci s NN bude pokračovat i nadále. Z klientského pohledu se nic nemění